Kanta-Häme

Rastikankaan kaavaan varaus kevyen liikenteen väylälle

Rastikankaan yritysalueen kaavaehdotukseen tulee tarkennus ja pari muutosta. Tarkennus koskee kevyen liikenteen väylää.

Uudessa kaavaehdotuksessa kevytväylä on sijoitettu Hämeen ely-keskuksen lausunnon mukaisesti suojaviheralueelle. Väylää varten on ohjeellinen merkintä.

Nykyään pyörätie ulottuu Turengista vain Rastilantielle saakka. Rastilantien ja Rastikankaan väliin jää pyörätietön ja asemakaavoittamaton alue. Se ei kuitenkaan ole este tulevalle väylän suunnittelulle tai rakentamiselle.

Pyörätiestä ei ole vielä päätetty

Kevyen liikenteen väylän jatkamisesta Rastilantieltä Viralan suuntaan ei ole olemassa päätöstä eikä aikataulua.

– Väylä on kuitenkin kunnan tavoitteena. Todennäköisesti kunta joutuu myös maksamaan sen, sanoo kunnan kaavoitusarkkitehti Leena Turkka.

Lisäksi kaavaehdotukseen tulee Turengintietä koskeva muutos. Turengintien tiealuetta levennetään Rastikankaantien risteyksen kohdalta, jotta liittymäalueen väistötila voidaan myöhemmin muuttaa keskikorokkeelliseksi.

Joidenkin tonttien rajoihin tulee pieniä muutoksia. Yhdellä tontilla muutetaan istutusten osuutta pienemmäksi. Nämä muutokset tehdään JTA:n eli Janakkalan teollisuusalueet oy:n toiveesta. JTA on jo alustavasti neuvotellut tonteista yrittäjien kanssa.

Joistakin tonteista on jo neuvoteltu

Muuten kaavaehdotus menee eteenpäin entisessä muodossaan. Rastikankaan tuleva laajennusosa tarjoaa 17 yritystonttia ja lähes 90 000 neliömetriä rakennusoikeutta.

Kaava-alueen suurin tontti on 4,5 hehtaaria. Muiden tonttien koko vaihtelee vajaasta 0,45 hehtaarista runsaaseen 1,5 hehtaariin.

Alueelle tulee varaus myös paloasemalle. Mikäli hanke ei toteudu, varatulle tontille voidaan rakentaa jotain muuta.

Asemakaavaehdotus oli tiistaina viimeisen kerran teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina. Seuraavaksi se menee kunnanhallitukseen. Valtuuston listalle kaava ehtii todennäköisesti huhtikuussa. (HäSa)