Kanta-Häme

Rastikankaan laajennus pysähtyi valitukseen

Rastikankaan yritysalueen laajennus ei lähde toteutumaan pikaisesti, sillä sen asemakaavasta on tehty valitus. Janakkalan kunnanhallitus päättää maanantaina vastauksestaan kaavavalitukseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Kaksi lähistöllä asuvaa kuntalaista vaatii huhtikuisen kaavapäätöksen kumoamista, koska kaava ei heidän mukaansa täytä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia, eikä asekaavassa osoitettu rakennusoikeus ole turvallinen, terveellinen ja viihtyisä. Lisäksi valittajat katsovat, että kaavavalmistelun yhteydessä laaditut selvitykset ovat riittämättömiä.

Kunta on täysin päinvastaista mieltä.

Viitasammakon ja lepakoiden koti

Valituksen mukaan kunta on kiirehtinyt kaavatyötä taloudellisten vaikuttimien vuoksi. He huomauttavat, ettei alueen yleiskaavallista tarkastelua ole tehty lainkaan ja luonto-, liikenne-, maisema- ja meluselvitykset ovat puutteellisia.

Valittajien mukaan kaava-alueella on tehty toistuvia havaintoja esimerkiksi viitasammakosta, viiksisiipoista ja pohjanlepakoista. Myös maalaismaiseman kulttuurihistorialliset arvot tulisi selvittää.

Lisäksi valituksessa todetaan, ettei alueen liikennemelua ole mitattu eikä liikenne- ja hulevesiselvityksiä tehty.

Ely-keskus ei pyytänyt meluselvitystä

Kunnan vastauksen laatineen kaavoitusarkkitehti Leena Turkan mukaan valittajien näkemykset eivät pidä paikkaansa.

Kaavaan on liitetty kaksisivuinen yleiskaavallinen selvitys ja lisäksi kunnan maankäytön strategiassa kaava-alue on osoitettu tulevaksi työpaikka-alueeksi.

Kunta on myös tehdyt lukuisia selvityksiä muun muassa maisema-arvoista, luonnosta, hulevesistä ja liikennejärjestelyistä.

– Meluselvitystä ei ole tehty, koska kaavan vireilletulon aloitusneuvottelussa sitä ei edellytetty. Ely-keskus ei myöskään lausunnossaan edellyttänyt meluselvityksen teettämistä, kunta vastaa.

Turkan vastauksessa todetaan, ettei valituksesta käy ilmi, perustuvatko kasvillisuudesta ja eläimistä tehdyt havainnot selvityksiin tai luotettaviin lähteisiin. Alueen monimuotoisin osa eli Rastikaarelta Turengintielle johtavan puron alue on osoitettu erityisviheralueeksi, jonka olosuhteita ei vaaranneta.

Kunnan mukaan valituksessa ei ole tuotu esille sellaista tietoa, mitä ei olisi tiedetty jo aiemmin kaavaa valmisteltaessa.

Janakkalan kunnanhallitus käsittelee Rastikankaan kaavavalitusta kokouksessaan ensi maanantaina. (HäSa)

Päivän lehti

4.6.2020