Kanta-Häme

Rastilaan ja Rastikankaalle tehdään osayleiskaava

Janakkala alkaa valmistella uutta osayleiskaavaa Rastila-Rastikankaan alueelle. Alue sijaitsee Turengin keskustan länsipuolella. Itä-länsisuunnassa se ulottuu Hiidenjoelta aina moottoritien länsipuolelle saakka.

Alue käsittää esimerkiksi Rastikankaan yritysalueen, Mäntyniemen asuntoalueen, Rastilan ja Kilpiälän vanhat kyläalueet sekä nauhamaiset asuinalueet, jotka ovat muodostuneet Siankärsäntien, Hakoistentien ja Santasillantien varsille.

Tosin Hakoistentiestä ja Santasillantiestä alueeseen kuuluvat vain niiden pohjoispäät.

1 700 hehtaarin suunnittelualue

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on lähes 1 700 hehtaaria. Valtaosa alueesta on yksityisessä omistuksessa.

Kunta omistaa maata Rastikankaalla, josta tontteja on luovutettu edelleen yritysten omistukseen. Myös Mäntyniemen asuinalueen länsipuolelta kunta omistaa maata. Se alue on tarkoitus kaavoittaa uudeksi asuinalueeksi.

Suunnittelualueella on voimassa kolme yleiskaavaa ja kaksi asemakaavaa. Asemakaavat on tehty Rastikankaalle ja Mäntyniemeen.

Yleiskaavoituksen avulla on tarkoitus selvittää, miten elinkeinoalueita voi alueella laajentaa. Samoin selvitetään, miten asutus voisi levitä Turengin länsipuolella.

Kaavoitusprosessi on nyt alkamassa. Janakkalan tekninen lautakunta hyväksyi tiistaina osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä suunnittelualueen rajauksen.

Ensi vuoden lopulla valmista

Tavoitteena on, että kaavaluonnos laaditaan ensi vuoden alkupuolella, ja silloin järjestetään myös yleisötilaisuus. Kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi touko-kesäkuussa ensi vuonna.

Kaavaehdotuksen hyväksymismenettely on edessä ensi syksynä, valtuuston päätettäväksi sen on tarkoitus ehtiä lokakuussa.

Kaavaa suunnittelee kunnan yleiskaavasuunnittelija Ismo Holstila. (HäSa)

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic