Kanta-Häme

Rastilan valvojalle tuomio puuttuvista dokumenteista

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi perjantaina Janakkalan kunnan virkamiehelle tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rangaistus jätettiin hänelle kuitenkin tuomitsematta, koska rikkeet olivat sattuneet 2008–2010, ja käräjäoikeudessa asia tuli käsittelyyn vasta lokakuussa 2015.

Rangaistuksetta jättämiseen vaikutti myös tuomion laatu. Rikoslain mukaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta voi saada enintään sakkorangaistuksen.

Virkamiehen tuomio tuli siitä, että hän oli jättänyt hallintolain vaatimat kirjalliset valvontakertomukset tekemättä silloin, kun oli käynyt Rastilan sorakuopalla. Hänen virkatehtäviinsä on kuulunut valvoa sorakuopan maa-aineksen ottoa.

Maa-ainesten ottoluvanhaltija Rastilassa on ollut Maarakennus M. Laivola oy. Yhtiö ja sen toimitusjohtaja tuomittiin tammikuussa ympäristön turmelemisesta muun muassa Rastilassa tapahtuneen maan ylioton vuoksi. Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomiosta on valitettu Turun hovioikeuteen.

Oikeuden ratkaisun mukaan virkamies kiisti epäillyt rikokset kauttaaltaan. Syyttäjän vaatimuksista moni kaatuikin oikeudessa. Tämä oli lähtenyt vaatimaan rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Oikeudessa kumoutui syyttäjän väite, että valvontakäyntejä ei ollut suoritettu. Virkamies oli suorittanut katselmuksia vähintään kerran vuodessa, mistä todisti myös vastaajan paikalle kutsuma todistaja sekä vastaajan tekemät ajopäiväkirjamerkinnät.

Syyttäjä oli vaatinut rangaistusta sillä perusteella, että virkamies oli hyväksynyt vaadittuja pohjaveden tarkkailutuloksia samasta näytteenottoputkesta, josta naapurikiinteistön omistaja toimitti niitä. Käytännöstä oli kuitenkin sovittu ennen virkamiehen astumista virkaansa, joten väite jäi näyttämättä todeksi.

Käräjäoikeus katsoi, että valvontakertomukset puuttuivat pitkältä aikaväliltä, ja niiden puute vaikeuttaa myös luvanhaltijan oikeusturvaa. Oikeus ei vapauttanut virkamiestä vastuusta työkiireiden ja heikon työperehdytyksen takia. Vaikka rangaistusta ei tullut, oikeus velvoitti virkamiehen maksamaan itse yli 10 000 euron oikeudenkäyntikulunsa. Tuomio ei ole lainvoimainen. HäSa

Menot