Kanta-Häme

Rautarouvan aika on ohi

Lähes satavuotias Rautarouva eli Hikiän ja Forssan välinen voimajohto korvataan uusilla teräspylväillä. Linjalle pystytettävät pylväät mahdollistavat peltojen viljelyn aivan pylväiden juurella.

Kantaverkkoyhtiön jättihanke voimajohdon uusimiseksi ja Forssan sähköaseman laajentamiseksi etenee aikataulussa.

Fingridin projektipäällikkö Hannu Kuikka kertoo Jokioistentien varrella sijaitsevan sähköaseman laajennuksen valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä. 78 kilometriä pitkän voimajohdon uudistaminen valmistuu puolestaan vuoden 2016 maaliskuun loppuun mennessä.

Nykyisin voimalinjan Rautarouva-pylväät kannattelevat kahta 110 kV:n voimajohtoa.

Uudistuksessa Hikiän ja Forssan välille pystytetään yhteensä 260 uutta teräspylvästä, jotka kannattelevat ylemmällä orrella 400 kV:n ja alemmalla orrella 110 kV:n voimajohtoa. Ylin orsi on noin 32 metrin korkeudella, jonka yläpuolella on vielä 40 metriin ulottuvat ukkosenjohdattimet.

Kuikka sanoo teräsrakenteiden olevan turkkilaista ja kotimaista tuotantoa. Asennustyötä urakoi saksalainen SAG GmbH, jolla on työssä seutukunnalla noin 60 henkilöä. Joukossa on suomalaisten osaajien lisäksi mm. saksalaisia, kroatialaisia ja portugalilaisia rakentajia.

Parhaillaan töitä tehdään sähköaseman laajennuksen lisäksi Forssan sähköaseman ja Portaan erotinaseman välillä, minkä takia voimalinja on poissa käytöstä. Seuraavassa vaiheessa rakentaminen jatkuu Portaan ja Vojakkalan välisellä osuudella.

Vanhojen rakenteiden purkaminen ja uuden voimajohdon rakentaminen etenevät Kuikan mukaan vaiheittain. Uusi voimajohtolinja sijoittuu samalle Rautarouva-linjaukselle, vaikka uusia pylväitä ei rakennetakaan aivan samoille sijoille kuin Rautarouvat.

Lisäksi pylväitä tarvitaan noin kymmenesosa vähemmän kuin purettavia Rautarouvia. Uusien pylväiden keskiväli on noin 300 metriä. (HäSa)

Menot