Kanta-Häme

RAY avustaa nuoria ja muistisairaita

Raha-automaattiyhdistys (RAY) esittää ensi vuodeksi 2,4 miljoonan euron avustuksia kantahämäläisille yhdistykselle ja järjestöille.

Hämeenlinnan seudun nuorisoasunnot ry on saamassa 157 000 asuntojen perustamismenoihin. RAY edellyttää, että Rinkelinkatu 30:n asukkaat on valittava joko sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein. Yhdistys saa myös 53 000 euroa erityistä tukea tarvitsevien nuorten asunnottomuuden ehkäisyyn ja itsenäisen asumisen tukemiseen.

Riihimäen seudun nuorisoasunnot ry saa samaan tarkoitukseen 51 000 euroa, ja 34 200 euroa työttömien nuorten palkkaamisen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin. Työttömien palkkaaminen on uusi avustuskohde, johon Hämeenlinnan seudun nuorisoasunnot saanee 32 500.

Mielenterveysyhdistys Hämi ry on saamassa 155 000 Hämeen klubitalolle, joka toimii mielenterveyskuntoutujien hyvinvoinnin sekä työ- ja koulutusvalmiuksien lisäämiseksi.

Hämeenlinnan seudun Setlementti ry:tä avustetaan 68 913 eurolla potilasyhdistysten ja Hämeenlinnan terveyspalveluiden välisen yhteistoiminnan edistämiseksi ja potilastukipisteen perustamiseksi.

Kanta-Hämeen muistiyhdistys saa 166 000 euroa muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskustoimintaan sekä 130 000 euroa omaishoitajien ja läheisten auttamiseen.

Forssan seudun mielenterveysseuralle RAY esittää 105 000 euroa vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan ja mielenterveysyhdistys Mielikki ry:lle 104 000 euroa forssalaisten mielenterveyskuntoutujien vertaistukitoimintaan ja alueelliseen vaikuttamistoimintaan.

Kanta-Hämeen erilaiset oppilaat ry:tä tuetaan ensi vuonna 65 000 eurolla, ja Hämeen Sininauha ry on saamassa 87 000 euroa tukiasunto- ja päiväkeskustoimintaan.

Sairaus- ja vammaisjärjestöjen sekä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen jälkeen RAY esittää eniten tukea omaisjärjestöille.

Hämeenlinnan seudun omaishoitajat ja läheiset ry on saamassa 134 000 euroa omaishoitajaperheiden jaksamisen tukemiseen ja Finfami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset 135 000 euroa alueellisen omaistyön toteuttamiseen ja koordinointiin.

Kanta-Hämeen perhetyö ry:lle RAY esittää 80 000 euroa lapsiperheitä tukevaan avopalvelutoimintaan.

Ikääntyneiden järjestöistä Forssan seudun Palvelukammari ry:tä avustetaan 70 000 eurolla. Vapaaehtoistyön avulla tuetaan vanhusten asumista kotona.

RAY esittää voittovaroista myönnettäväksi ensi vuonna yhteensä 315,3 miljoonaa euroa 826 järjestölle 1 711 kohteeseen. Tämän vuoden avustussumma oli 309,3 miljoonaa.

Koko Suomessa 1 164 järjestöä haki avustusta 2 516 toimintoon yhteensä 480,6 miljoonan euron edestä. Maakunnan väestömäärään suhteutettuna RAY tukee vain satakuntalaisia (13,59€/asukas) vähemmän kuin kantahämäläisiä (13,81€/asukas). Eniten avustusta saavat lappilaiset (35,84€/asukas).

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista lopullisesti tammi-helmikuussa 2016.

Kaikki avustukset osoitteessa http://avustukset.ray.fi. HÄSA