fbpx
Kanta-Häme

Remontti kunnioittaa alkuperäisyyttä

Tänä kesänä on aloitettu korjaustyöt sellaisilla alueilla, joilla on alkuperäisiä, 1700-luvulla rakennettuja muureja ja maavalleja. Muurin pullistuman korjauksen yhteydessä on tehty koekaivanto.

– Kaivannon avulla haluttiin selvittää maavallin ja muurin alkuperäiset rakenteet, jotta tulevat korjaustyöt osattaisiin suunnitella ja toteuttaa turvallisesti, kertoo arkkitehti Sanna Ihatsu.

Koekaivannosta selvitettiin muun muassa maakerrokset ja mahdolliset tuki- ja puurakenteet maavallien sisällä. Ihatsun mukaan pullistuman luultiin johtuneen puunjuurista, mutta syy olikin maavallin sisäisessä vedenpoistojärjestelmässä.

– Pullistuma korjattiin kaivauksen yhteydessä noudattaen alkuperäistä tapaa ja maakerroksia. Se ei kuitenkaan selvinnyt, oliko vedenpoistojärjestelmä alkuperäinen, vai onko se rakennettu silloin, kun linnassa toimi vankila.

Koekaivannossa tehtyä kuoppaa on nyt täytetty, ja jokainen julkisivukivi on numeroitu ja laitettu takaisin paikalleen.

Vastaavaa koekaivantoa ei ole aikaisemmin tehty. Aikaisempien arkeologisten tutkimusten perusteella on kuitenkin tiedetty, että maakerroksia on sidottu risuista tehdyillä kimpuilla tai matoilla, joita kutsutaan risungeiksi tai fasiineiksi.

Näitä risukimppurakenteita löytyi myös koekaivannosta.

Vallihaudan kunnostustyöt aloitettiin jo vuonna 2013. Tämän vuoden töitä jatketaan vastaavan työnjohtajan Jari Kasevan mukaan lokakuuhun saakka.

– Vallihaudan pohjoispuolelle rakennetaan myös sadevesijärjestelmä, joka estää routavaurioiden syntymisen ja maa-aineksen kulkeutumisen sadeveden mukana vallihautaan, Ihatsu kertoo.

Linnan pohjoispuolen muurin korotustyöt ovat vielä osittain kesken. Sitä on korjattu viimeksi 1970- ja 80-luvuilla, mutta tuolloin kivien välit on jätetty isoiksi. Muuriin lisätään täytekiviä, jotta sen huoltoväli saataisiin pidemmäksi.

– Pohjoispuolen remontin tavoite on tehdä muurin rakenteista kestävämpiä, estää ympäröivän maan valuminen vallihautaan ja tehdä samalla alueesta yleisölle mahdollisimman turvallinen, Ihatsu toteaa.

Yleisöturvallisuuden parantamiseksi tänä vuonna rakennetaan uusi aita viime kesänä korotetulle vallihaudan osuudelle.

Urakoitsijoiden lisäksi kivirakenteita korjaavat tänäkin kesänä Vanajan vankilan Ojoisten osaston vangit. Töitä jatketaan vielä ensi kesänäkin.

Kasevan mukaan itse linna on hyvässä kunnossa. Tiili- ja kiviosat ovat säilyneet hyvin, ja katto on maalattu muutamia vuosia sitten. Hämeen linna remontoitiin 70-luvulla. HÄSA

Menot