Kanta-Häme

Rengon suden pannoittaminen tuskin toteutuu

Kahden yksityishenkilön maaliskuussa tekemä vetoomus yhden Rengossa liikkuvan suden pannoittamiseksi ei näytä johtavan toimenpiteisiin ainakaan lähitulevaisuudessa.

Kala- ja riistakantojen kannanarvioinnista vastaava Luonnonvarakeskus Luke toteaa toimittamassaan vastauksessa, että susien merkitseminen on tältä vuodelta lopetettu.
Luke huomauttaa, että pannoitus edellyttää laajaa lupamenettelyä. 
Pannoitus vaatii suuren yhtenäisen maa-alan, jonka maanomistajat ja metsästysoikeuden haltijat ovat tiedossa ja halukkaita myöntämään tarvittavat liikkumis- ja metsästysluvat. Mikäli maanomistus ja metsästysoikeudet ovat pirstoutuneet kuten Rengossa, on käytännössä vaikeaa, ellei mahdotonta saada lupia niin kattaviksi, että toiminta voidaan suorittaa lupa-alueella, Luke toteaa.

Luke ei kuitenkaan täysin tyrmää mahdollisuutta Rengossa liikkuvan suden pannoittamisesta tulevaisuudessa, mikäli seudulta saadaan luvat tarvittavan suureen yhtenäiseen, karkeasti halkaisijaltaan noin 40 kilometrin maa-alaan, sekä luvat alueen maanomistajilta ja metsästysoikeuden haltijoilta.

Renkoon anottiin suden pannoitusta sen perusteella, että susien reviirin ydinalueen asukkaat toivoivat tietoa susihavainnoista ja susien käyttämistä vakioreiteistä. Suuremman tietomäärän susista ja niiden liikkeistä uskottiin myös lisäävän asukkaiden yleistä turvallisuuden tunnetta. HÄSA

Päivän lehti

31.10.2020

Fingerpori

comic