fbpx
Kanta-Häme

Reponen piti kasvulinjan

Työstöhankinta Reponen ei luopunut investoinneista, vaikka konepajan liikevaihto laski vuoden 2009 taantumassa puoleen entisestä. Yhtiö hankki uusia työstöasemia ja osti uudet toimitilat.

– Päätimme jatkaa kasvuhakuista strategiaamme. On lähdettävä rohkeasti eteenpäin. Muuten uhkaa näivettyminen, Työstöhankinta Reposen toimitusjohtaja Esa Reponen sanoo.

Taantuma muutti hieman yhtiön valitsemaa strategiaa. Lyhyen tähtäimen investointeja nopeutettiin, mutta pitkän tähtäimen investointeja hieman siirrettiin. Reponen sanoo, että perheyrityksessä ei tarvittu suurta byrokratiaa strategian tarkistamiseen.

– Olemme juuri investoineet 0,4 miljoonaa euroa uusiin koneisiin ja laitteisiin. Viime viikolla teimme päätöksen yhtä suuresta uudesta investoinnista.

Työstöhankinta Reponen osti Takumäentieltä Hämeen Teräsrakenteen vanhat tilat. Yhtiö pääsi vajaan 1 400 neliön tiloista runsaan 2 400 neliön tiloihin.

– Hyödyt ovat suuret uusissa tiloissa. Pääsimme entistä suurempiin ja toimivimpiin tiloihin, Reponen sanoo.

Investointeja…vahvalla taseella

Yhtiön vanhakin kiinteistö on Hämeenlinnassa Mäkelän teollisuusalueella. Se toimii toistaiseksi varastotilana. Koneet siirrettiin helmi-huhtikuussa uusiin tiloihin ilman, että tuotantoa olisi tarvinnut katkaista.

– Yhtiön vahva tase ja omavaraisuusaste antoivat mahdollisuuden investointeihin.

Työstöhankinta Reponen teki lievästi tappiolliset tilinpäätökset vuosina 2009–10. Viime vuonna tilinpäätös jäi jo plussalle. Liikevaihto oli kuitenkin vain 2,2 miljoonaa euroa, kun liikevaihto nousi 3,2 miljoonaan euroon vuonna 2008.

– Nyt liikevaihto on 20 prosentin kasvussa viime vuoteen nähden, Reponen kertoo.

Reponen joutui lomauttamaan kutakin työntekijäänsä yhteensä 30 päivää taantuman aikana. Henkilöstön määrä oli lisäksi pudotettava parilla työntekijällä. Nyt on jo palkattu lisää väkeä. Yrityksellä on tällä hetkellä 15 omaa ja pari vuokratyöntekijää.

– Palkkasimme viime vuonna uuden tuotantoinsinöörin ja pari muuta työntekijää. Uudet työntekijät menivät vuorollaan armeijaan.

– Olemme aina halunneet panostaa nuoriin. Tämä on pitkäjänteistä työtä, jolla varmistamme työvoiman saannin tulevaisuudessa.

Toimitusjohtaja Reponen arvioi, että vahva tase ja asiakkaiden hyvä jakautuma pelasti yhtiön taantumassa. Yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus liikevaihdosta ei noussut yli 30 prosentin.

– Traktoreiden myynti ei notkahtanut. Nyt traktorivalmistaja Agco on suurin asiakkaamme yli 40 prosentin osuudella. Seuraavaksi suurimpia asiakkaitamme ovat Konecranes ja Sisu Akselit. Sitten on ryhmä muut, joka koostuu noin 20 asiakkaasta.

– Voimme sanoa, että meillä on hyvät päämiehet. Pyrimme kuitenkin vähitellen entiseen nykyistä tasaisempaan jakautumaan asiakkaissa kasvun kautta.

Työstöhankinta Reponen on konepajateollisuuden alihankintayritys, joka on erikoistunut suuriin sarjoihin, tehokkuuteen ja laatuun. Esa Reponen tyrmää puheet, joiden mukaan Suomessa kannattaa vain erikoistuminen pieniin sarjoihin. Yritys voi myös panostaa automaatioon, laatuun ja määrään.

– Suuri sarjatuotantokapasiteetti vaatii investointeja korkeaan automaatioon. Automaatio on A ja O.

Roboteilla…oma työvuoro

Työstöhankinta Reposella on yli 20 työstöasemaa, jotka ovat tietokoneohjattuja. Suureen osaan niistä on liitetty robottitekniikkaa. Aihioita syöttävät ja valmiita tuotteita ottavat pois työstöasemilta työntekijöiden sijaan robotit.

– Teemme työtä kahdessa vuorossa. Noin kymmenen työstöasemaa toimii kuitenkin kolmannessa miehittämättömässä yövuorossa.

Reponen ei tee bulkkia vaan korkealuokkaisia tarkkoja kappaleita, joiden on sovittava tarkkaan asiakkaiden laitteisiin ilman tarkistuksia. Kaikki kappaleet tarkistetaan ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Eräillä tuotteilla voidaan välttää hionta erittäin tarkalla työstökoneen käsittelyllä eli kovasorvauksella.

– Olemme kehittäneet oman menetelmän mittauslaitteidemme kalibrointiin. Kalibrointi kesti pitkään ja jouduimme hankkimaan siksi useita mittalaitesarjoja, Reponen kertoo omasta laitekehityksestä.

Työstöhankinta Reponen ei ole lajissaan ja välineiltään täysin ainutlaatuinen yritys. Reponen sanoo, että Suomessa on kymmenkunta vastaavaa alihankintakonepajaa, jotka ovat erikoistuneet suuriin sarjoihin ja automaatioon.

– Kilpailu on kovaa ja marginaalit ovat pieniä. On erikoistuttava siihen, missä on paras. (HäSa)

Menot