Kanta-Häme

Retulansaareen suojelupäätös

Hämeen ely-keskus on suojellut Hattulan Retulansaaressa sijaitsevat Alikartanon, Ylikartanon ja Laurilan tilat pihapiireineen. Ympäristöministeriö on vahvistanut suojelupäätöksen.

Ely-keskus päätti suojelusta Museoviraston esityksestä. Suojeltu rakennuskanta on pääasiassa 1800-luvulta.

Oman aikansa maaseuturakentamista

Ely-keskuksen mukaan rakennukset ovat osa ainutlaatuista ja hyvin hoidettua kulttuurimaisemakokonaisuutta. Ne edustavat alueelle tyypillistä oman aikansa maaseuturakentamista.

Päätöksillä on suojeltu päärakennusten ja karjasuojien lisäksi aittoja ja makasiineja. Suojeltuja rakennuksia on yhteensä kuusitoista.

Suojelu tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennuksia ei saa purkaa ja niitä tulee korjata niin, ettei niiden kulttuurihistoriallinen arvo vähene. Muutoksissa ja korjaustöissä on siksi kuultava asiantuntijana Museovirastoa.

Valtakunnallisesti merkittävä

Koko Retulansaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja osa valtakunnallisesti arvokasta Vanajaveden laakson maisema-aluetta. Maakuntakaavassa saaren keskeiset alueet ovat muinaismuistoaluetta.

Retulansaaressa on säilynyt myös perinteistä laidunmaisemaa. Alueen maisemassa on kaksi ajallista kerrostumaa: rautakautinen kalmisto ja keskiajalta alkanut kyläasutus.

Saaren kalmistoalueella on yli sata hautakumpua. Saaressa on myös kuusitoista kuppikiveä.

Kuin pallo jalassa elämistä

Alikartanon tilan omistaja Marko Laurila ei ole mielissään suojelupäätöksestä. Laurilat vastustivat suojelua jo silloin, kun asia oli vireillä.

– Tässä suojellaan ihmisten asuinpaikkaa, mutta ei osallistuta suojelun kustannuksiin. Tämä on myös maatila, ja sen kehittäminen voi tulla haastavaksi suojelun takia. Tämä on kuin pallo jalassa elämistä, Laurila katsoo.

Laurila huomauttaa, että vaikka rakennusperinnön hoitoa varten voi hakea avustuksia, näitä määrärahoja on koko maatakin varten hyvin vähän.

– Lisäksi meitä Retulansaaren maanomistajia rangaistiin jo lehtojen pakkolunastuksen yhteydessä kymmenisen vuotta sitten.

Metsähallitus lunasti suojelua varten kymmenen hehtaaria lehtomaata, johon kuului myös 1,3 kilometriä rantaviivaa.

Huolta olisi pidetty muutenkin

Laurila huomauttaa, että heidän sukunsa on pitänyt tilan rakennuksia kunnossa tähän asti ilman suojelupäätöksiäkin, ja olisi pitänyt edelleenkin.

– Suojelu aiheuttaa meille ylimääräistä paperirumbaa, ja Museovirastoa pitää kuulla, ja pitää lähettää lippua ja lappua.

Laurilan eli Saarnirinteen tila on kasvinviljelytila, ja se harjoittaa myös maatilamatkailua.

Retulansaaren kolmesta tilasta Ylikartano on ollut eniten julkisuudessa, sillä se oli aiemmin Suomen kulttuuriperinnön säätiön omistuksessa ja on saanut yhteiskunnalta rahallista tukea korjausrakentamista varten.

– Odotamme tasapuolisuutta ja siten tukea esimerkiksi Hattulan kunnalta, sanoo Teppo Laurila, Marko Laurilan veli. (HäSa)