Kanta-Häme

Riihimäellä haetaan liikkumiseen turvaa

Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen alueelle laaditaan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma.

Molempien kaupunkien keskustoissa pyöräilyverkosto on asukkaiden mielestä kohtalaisen hyvä, mutta yhteydet lähikuntiin kaipaavat uusia väyliä.

– Hausjärveltä ja Lopelta tarvitaan asukkaiden mielestä kantatien varteen pyöräily-yhteydet Riihimäelle, kertoo syyskuussa asukkaiden mielipiteitä kartoittanut suunnittelija Hanna Puolimatka Destiasta.

Suunnittelun painopiste on erityisesti kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisessä. Samalla kannustetaan asukkaita kulkemaan kävellen, pyöräillen tai julkisilla välineillä.

– Valtakunnallinen tavoite on, että kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen määrä kasvaa viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä, sanoo liikennejärjestelmäsuunnittelija Sonja Heikkinen Uudenmaan ely-keskuksesta.

Terveellisen, taloudellisen, ympäristöystävällisen liikkumisen edellytys on, että liikkuminen kevyen liikenteen väylillä on turvallista ja sujuvaa.

Onnettomuudet kasvussa

Onnettomuusluvut kertovat, ettei liikenteessä liikkuminen ole Riihimäen ja Hyvinkään seudulla turvallista. Onnettomuuksien määrä on ollut kymmenen vuoden aikana kasvussa, vaikka koko maan tilasto näyttää laskua.

Seutukunnan viime vuoden 109 henkilövahinkoon johtaneesta onnettomuudesta yli puolet sattui jalankulkijoille, mopoilijoille ja pyöräilijöille.

– Taajamissa ongelmien syy on yleensä liian suuri nopeus. Jalankulkija selviää törmäyksestä vain, jos törmääjän vauhti on alle 30 kilometriä tunnissa, muistuttaa johtava asiantuntija Christel Kautiala Destiasta.

Pyörätieverkkoon täydennystä

Suojateiden määrä tai sijoittelu on asukkaiden mielestä Riihimäen seudun taajamissa ja kaupungissa kohdallaan. Sen sijaan pyöräteiden ja katujen risteykset ovat turvattomia.

Riihimäellä tarvitaan pyöräilijöille väylä Kauppakadulle Peltosaaren sillalta Isokäyrälle ja uimahallille saakka. Myös Hämeenaukiolla Hämeenkadun pyörätieyhteys katkeaa. Peltosaaren sisäiset pyörätiet puuttuvat kokonaan.

Lopen taajamien verkot ovat kunnossa, mutta Hausjärvellä tarvitaan uutta pyörätietä Oittiin, Hikiään ja Ryttylään.

Asennekasvatusta tarvitaan

Liikenneturvallisuuden lisääminen vaatii paitsi tiestön ja väylien parantamista ja kunnossapitoa, myös asennekasvatusta.

Kun turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kunnissa yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen kanssa etenee, tiedossa on laajaa kansalaisten koulutusta.

Tiedossa on tietoiskuja ikäihmisille, päiväkoteihin ja kouluihin.

Tietoa jaetaan turvavöistä, heijastimista, arkipyöräilystä, pystyssä pysymisestä liukkaalla, kiertoliittymissä ajosta ja väsymyksestä liikenteessä. (HäSa)

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic