Kanta-Häme

Riihimäellä tulossa niukkuuden vuosi

Uramon koulun remontti lykkääntyy, lasten kotihoidontuen Riihimäki-lisä poistuu ja liikuntaseurat joutuvat maksamaan aiempaa enemmän tilavuokria. Näin käy, jos kaupunginjohtajan ja virkamiesten esitys Riihimäen ensi vuoden talousarvioksi toteutuu.

– Näissä yleisissä talouden olosuhteissa budjetti on vähintäänkin tyydyttävä, kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen luonnehtii.

Talousarvioesitys on saatu hiottua näyttämään vain 900 000 euroa alijäämää, vaikka valtionosuuksia menetetään 3,1 miljoonaa euroa eli lähes 0,75 veroprosentin verran. Tuloveroprosentti pysyy ennallaan, mutta yleinen kiinteistövero nousee 0,2 ja vakituisten asuntojen 0,05 prosenttia.

Ensi vuoden talousarviota on jouduttu laatimaan tilanteessa, jossa valtionosuuksia vähennetään yli 3 miljoonaa euroa, verotulojen kasvu pysyy nollassa ja kaupungin osuus työllisyyden hoitomenoista kasvaa 2,6 miljoonaan euroon.

Uusi toiminta lisää menoja

Keväällä poliitikot asettivat tavoitteeksi, että toimintamenoja supistetaan ensi vuoden talousarvioon nykyisestä 4,1 miljoonaa ja lainaa maksetaan pois 2,6 miljoonaa euroa.

Tavoite ei toteutunut. Uusien rakennusten, kuten jäähallin sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kuntoutuskeskuksen ja paloaseman käyttöönotto lisää reippaasti menoja.

Kaupunginjohtaja ja hallintokunnat ovat pystyneet karsimaan menoista yhteensä kolme miljoonaa euroa, mutta määrärahalisäyksiä on kertynyt seitsemän miljoonan euron verran. Menot siis kasvavat saman verran kuin niiden piti supistua. Toimintamenojen kasvua on 1,3 prosenttia.

Lainamäärä pysyy lähes ennallaan. Korkea lainamäärä edellyttää Keskiruokasen näkemyksen mukaan välttämättä paria kevyempää vuotta. Niinpä ensi vuoden budjettiin on ehdolla vain kaupungintalon uuden osan kosteusvaurioiden remontti ja Peltosaaren sillan peruskorjaaminen.

Uramon homekoulun korjauksen aloitus esitetään lykättäväksi vuoteen 2017.

Tulossa uusia toimintatapoja

– Talouden tervehdyttämisohjelmat eivät ole tuottaneet riittävästi tulosta, joten rakenteellisten uudistusten tekeminen menokehityksen hillitsemiseksi on välttämätöntä, Seppo Keskiruokanen toteaa.

Kaupungissa meneillään olevan sosiaali- ja terveystoimen integraation odotetaan tuovan säästöjä jo ensi vuoden aikana.

Talousjohtaja Aila Ylioja kertoo sosiaalitoimen käyttävän aidosti uusia toimintatapoja.

– Esimerkiksi lastensuojeluun lisätään henkilökuntaa, mutta samalla lasketaan, että jo kahden huostaanoton välttäminen tuo 180 000 euron säästöt. Samoin kehitysvammaisten itsenäisen asumisen tukeminen ja vanhusten kotona asumisen tuki tuo säästöjä, Aila Ylioja sanoo.

Esitys sisältää peräti 17,5 uutta virkaa ja tointa, joista perusturvan saamista 9,5 virasta vain kaksi lisää henkilöstömenoja. Perusturva on pystynyt esittämään sisäisiä säästöjä, joilla katetaan palkkamenot.

Työllisyyden hoitoon saadaan kaksi henkeä, jolloin kuntoutustoiminnan odotetaan onnistuvan leikkaamaan kaupungin 2,6 miljoonan työmarkkinatuen kuntaosuudesta miljoonan euron verran.

Loput kuusi virkaa perustetaan sivistystoimeen, josta toisaalta lakkautetaan kaksi vakanssia.

Kaupunginhallitus pitää ensi viikolla kaksipäiväisen talousarvioseminaarin, jota seuraa valtuustoseminaari. Esitys etenee kaupunginvaltuustolle, joka päättää joulukuussa ensi vuoden budjetin sisällöstä. (HäSa)