Kanta-Häme

Riihimäen kasvusuunnat asettuvat kartalle

Uusien asuinalueiden paikkoja haetaan parhaillaan Riihimäellä, kun yleiskaavatyöstä on saatu ensimmäiset rakennemallit kaupunkilaisten ja päättäjien keskusteltaviksi.

Mallit ovat nyt nähtävänä teknisessä virastossa seinällä. Niistä voi antaa palautetta myös vastaamalla karttakyselyyn, jhon löytyy linkki Riihimäen kotisivuilta netissä. Mallikarttoihin voi piirtää netissä itse omia ehdotuksia ja lisätä kommentteja maanantaista lähtien.

Asumisen laajennussuuntia selvitellään hyvin laajasti, joten kartalle on merkitty kaikki mahdolliset alueet. Ajatus on, että nyt niistä keskustellaan, esitetään näkemyksiä.

– Asukkaiden näkemykset otetaan huomioon, kun mallien pohjalta työstetään varsinainen rakennesuunnitelma. Suunnitelma sisältää yleiskaavan tavoitteet ja vaikutusten arvioinnin, jotka ovat syksyllä valtuuston päätöksen tukena, kertoo yleiskaavasuunnittelija Niina Matkala.

Asumiseen sopivia alueita löytyy laajasti Kalmun ja Riutan alueelta, Arolammilta, Monnista, Juppalasta, varuskunnan alueelta ja Kokosta.

Nyt on vaikuttamisen aika

Asuminen on vain yksi seitsemästä kartalle piirretystä rakennemallista. Kaupungin tulevaa kehitystä suunniteltaessa otetaan lisäksi huomioon naapurikuntien suunnitelmat, nykyisen asutuksen tiivistämismahdollisuudet, elinkeinoelämä, liikkuminen, luonto ja virkistyskäyttö sekä vielä visio mahdollisuuksista vuoteen 2050 saakka.

Yleiskaava-arkkitehti Seppo Itkonen pitää tärkeänä, että kaupunkilaiset heräävät jo näin työn alkuvaiheessa tutkimaan malleja ja pohtimaan vaihtoehtoja niiden pohjalta.

– Maanantaina asukkailla on mahdollisuus osallistua työpajaan, jossa rakennemalleihin tutustutaan ja pohdiskellaan ryhmissä niiden toimivuutta. Ehdotukset otetaan huomioon rakennesuunnitelmaa laadittaessa, kertoo Seppo Itkonen.

Pohdinnan paikkoja riittää

Itkonen toivoo asukkaiden näkemyksiä erityisesti päättäjien työkaluksi, sillä eri näkökulmista laaditut rakennemallit ovat osittain ristiriidassa.

Esimerkiksi Huhtimossa Lahden-radan kaarteen itäkainalo on alue, joka voidaan varata yhtä hyvin asumiseen kuin yrityselämän käyttöön. Nyt pitäisi löytyä ratkaisu, kumpaan suuntaan yleiskaava aluetta kehittää.

Radan varteen ja moottoritien sekä kantatie 54:n varteen sopisi runsaasti elinkeinoelämää, mutta kaikkea maata ei tarvitse ottaa mukaan yleiskaavaan.

Ulkoilu ja viheralueiksi ehdotetaan Vahteristoa, Hatlamminsuota, Sammalistonsuota ja Riuttaa. Lisäksi pitkän tähtäimen visioina ehdotellaan yhteyttä Sammalistonsuolta Vanajavedelle sekä kaupungin keskustasta Vantaanjoen vartta pitkin etelään.

Asukkailla on tilaisuus tarkastella myös liikenneväyliä ja tehdä omaa arkea helpottavia ratkaisuehdotuksia. Kestävän liikkumisen rakennemallissa on mukana pyörätieverkostoa täydentäviä yhteyksiä. Niiden lisäksi malliin on piirretty uutta pyörätietä kantatie 54:n varteen sekä Riihimäeltä Hikiään.

Valmis vuonna 2016

Riihimäellä nyt valmisteilla oleva yleiskaava korvaa vuonna 1997 laaditun ja jo vanhentuneen yleiskaavan. Uutta yleiskaavaa on tarkoitus pitää ajantasaisena nopeassa tahdissa eli joka valtuustokaudella.

Seppo Itkonen kertoo yleiskaavan olevan aiempaa strategisempi. Kaikkia yksityiskohtia ja aluerajauksia ei merkitä kartalle. Kehittämistarpeiden arviointia varten valmistuu myös tuore väestöennuste vuoteen 2035 saakka.

Syksyllä valmistuu rakennesuunnitelma, jonka pitäisi edetä kaupunginvaltuuston marraskuun kokoukseen. Sen pohjalta laadittava yleiskaavaluonnos tulee yleisön nähtäväksi ensi vuonna ja varsinaisen yleiskaavan pitäisi valmistua vuonna 2016. (HäSa)

Riihimäen yleiskaavan työpajaseminaari pidetään maanantaina 28. huhtikuuta kello 17.30 Pohjolanrinteen koululla. Karttakyselyyn voi osallistua maanantaista lähtien osoitteessa www.riihimaki.fi

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic