Kanta-Häme

Riihimäen keskustaan ehdotetaan putkisiltoja

Vantaanjoen tulvaryhmä on hyväksynyt ehdotuksen Vantaanjoen tulvariskien hallitsemiseksi Riihimäen merkittävällä tulvariskialueella.

Suunnitelman mukaan Vantaanjoen uoman kunto tarkastetaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet sen korjaamiseksi luvanmukaiseksi.

Lisäksi ehdotetaan Vantaanjoen rumpuputkien muuttamista putkisilloiksi Riihimäen keskustan alueella, sillä vuoden 2004 tulva osoitti, että suurilla tulvalla vesi ei mahdu virtaamaan niistä.

Peltosaaren suojaamiseksi on ehdotettu pengerrystä Bad Segebergin puistolammen ympärille. Myös mahdollisuutta veden pidättämiseen valuma-alueella selvitetään.

Toimenpiteillä varmistetaan ihmisten terveys ja turvallisuus sekä vähennetään vahinkoja infrastruktuurille, ympäristölle ja yksityiselle omaisuudelle.

Toimenpiteinä on esitetty myös viranomaisten varautumisen kehittämistä ja valmiussuunnitelmien laatimista sekä yksityisten ihmisten tulvatietoisuuden lisäämistä tulvariskialueella. Jokaisella on velvollisuus omaisuutensa suojaamiseen.

Vaikuta tulvariskien hallintaan

Suunnitelmaehdotukseen voi tutustua verkkopalvelussa sekä vesistöalueen kunnissa, joiden ilmoitustauluilla on julkaistu kuulemista koskeva kuulutus.

Suunnitelmaehdotuksesta voi antaa palautetta Hämeen ELY-keskukselle vuoden 2015 maaliskuun loppuun asti verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella tai ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä.

Keskusteluun voi osallistua ja palautetta antaa myös Otakantaa-verkkopalvelussa. Saatu palaute käydään läpi ja siitä laaditaan yhteenveto. Palautetta hyödynnetään lopullisia suunnitelmia laadittaessa. (HäSa)

Päivän lehti

21.10.2020

Fingerpori

comic