Kanta-Häme

Riihimäen tulevaksi kouluverkoksi on ehdolla kolme mallia – useita kouluja uhkaa lakkauttaminen

Idän alueella koulut siirrettäisiin tulevaan monitoimitaloon. Koulu- ja päiväkotiverkon uudistus on tarpeellinen, koska lasten määrä vähenee ja ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa.

Riihimäen kaupungin tulevaksi palveluverkoksi on ehdolla kolme mallia. Alun perin malleja oli kahdeksan, mutta uudistusta valmistelemaan asetettu ohjausryhmä valitsi arvioitavaksi kolme.

Elokuun aikana ennakkoarviointiin menevissä malleissa on käsitelty kaupungin itäisen, pohjoisen ja läntisen alueen kouluverkkoja. Kaikissa kolmessa mallissa idän ja pohjoisen alueen koulu- ja varhaiskasvatusverkkoon kaavaillut muutokset ovat samanlaiset, mutta lännessä ne eroavat toisistaan.

Idässä koulut siirrettäisiin tulevaan monitoimitaloon ja pohjoisessa jatkaisivat Uramon ja Pohjoinen koulu. Lännessä varmuudella jatkaisi näillä näkymin Eteläinen koulu, mutta lopetusuhan alla ovat mallista riippuen Herajoen tai Lasitehtaan koulu.

Kaupungin laajenemisen suunta vaikuttaa suunnitelmiin

Ohjausryhmän ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Riku Bitterin (kok.) mukaan mallien laadinnassa kiinnitettiin huomiota perusasioihin. Tulevan monitoimitalon rooli idässä on keskeinen, ja uusi Uramon koulu halutaan laajentaa kolmisarjaiseksi, jollaiseksi se on rakennettu.

– Kävimme läpi kaupungin kiinteistöt ja totesimme, mitkä ovat säilytettäviä ja mitkä poistuvia ottamatta kantaa vielä aikatauluun. Sitä kautta yhtälö lähti muodostumaan, Bitter sanoo.

Bitter perustelee mallien erovaisuuksia lännen alueella sillä, että vielä ei ole tietoa, mihin suuntaan kaupunki laajenee tulevaisuudessa.

– Onko suunta Parmalassa Herajoen koulun alueella vai Lasitehtaan suunnalla, Bitter pohtii.

Kysely kaupunkilaisille

Uudistuksen taustalla on syntyvyyden väheneminen, minkä takia koulutilojen tarve pienenee.

Kaupungin tekemän arvion mukaan riihimäkeläisten ala- ja yläkoululaisten määrä vähenee syksystä 2019 vuoteen 2030 mennessä tuhannella koululaisella, jos syntyvyys pysyy nykyisellä tasolla. Koulunkäynnin aloittavien lasten määrä vähenee vuoden 2019 kolmestasadasta vuoden 2025 kahteensataan.

Raportin arviot on tehty siten, että yhdessä ikäluokassa olisi 240 lasta, joten mahdolliselle muuttovoitolle on jätetty tilaa.


”Jotain saattaa tapahtua jo vuoden tai kahden sisällä, mutta lähtökohtaisesti muutokset toteutuvat vuonna 2025.”


 

Bitter kertoo, että ohjausryhmän tavoitteena on ollut laatia koulu- ja päiväkotiverkosta kokonaisratkaisu, joka olisi kestävä pitkällä aikavälillä.

– Jotain saattaa tapahtua jo vuoden tai kahden sisällä, mutta lähtökohtaisesti muutokset toteutuvat vuonna 2025.

Kouluverkon uudistamistarpeen taustalla on myös vanhusten osuuden voimakas kasvu. Kaupungin arvion mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä, mikä tarkoittaa hoivakulujen kasvamista. Kouluverkkoa uudistamalla kaupungin pystyy valmistautumaan kasvaviin kustannuksiin.

Elokuun aikana tehtävissä ennakkovaikutusarvioinneissa tarkastellaan muun muassa mallien vaikutusta lapsiin, koulumatkoihin, ekologisuuteen ja talouteen. Arvioinnin osana ohjausryhmä toteuttaa viikolla 33 verkkokyselyn alakoulujen oppilaille, huoltajille, koulujen henkilöstölle ja kaupungin asukkaille.

Bitter toivoo, että kuntalaiset vastaavat aktiivisesti kyselyyn ja ottavat näin kantaa eri vaihtoehtoihin.

Monitoimitalon paikka selviää mahdollisesti ensi vuonna

Radan varteen kaavailtu monitoimitalo on tarpeellinen, koska kaupungista puuttuu muun muassa Peltosaaren koulun korvaaja ja pulaa on myös päivähoitopaikoista, Bitter kertoo.

– Myös kansalais- ja musiikkiopiston toiminnot täytyy sijoittaa uudelleen jossain vaiheessa, koska nykyiset kiinteistöt ovat käytöstä poistuvia.

Lue myös: Riihimäen koulujen kohtalo palautettiin valmisteluun: ”Eurojen ja talouden näkökulma ei ole ainoa näkökulma”

Monitoimitalo on osa kaupungin päätöstä kehittää radan varren aluetta. Rakennuksen paikkaa ei ole vielä päätetty, mutta asian pitäisi selvitä Bitterin mukaan mahdollisesti ensi vuoden lopulla.

Bitterin arvion mukaan monitoimitalosta tulisi noin kymmenentuhannen neliön kokoinen ja sinne sijoittuisi muun muassa koulutiloja, varhaiskasvatusta, nuorisotoimintaa ja kansalais- sekä musiikkiopiston tiloja.

Radan varressa monitoimitalon päiväkotitilat palvelisivat hyvin muun muassa pienten lasten vanhempia, jotka käyvät junalla töissä. Tarkoituksena on käyttää tiloja joustavasti: päivisin rakennuksessa käytäisiin koulua ja iltaisin opistojen kursseja.

Palveluverkon uudistus

Museoverkkoa uusitaan palveluverkkouudistuksen yhteydessä.

Ohjausryhmä esittää, että museotoiminta keskitettäisiin Lasimuseon ja keskustan alueelle.

Jos Metsästysmuseo laajenee Erämuseoksi, se voidaan mahdollisesti yhdistää Lasimuseoon lisärakennuksella. Kaupunginmuseon ja Taidemuseon yhdistäminen on mahdollista.

Uudistuksen käsittely

Riihimäen kaupunginvaltuuston palautti maaliskuussa koulu- ja päiväkotiverkkoa koskevan selvityksen uudelleen valmisteltavaksi. Samalla se kokosi ohjausryhmän, joka koostuu valtuustoryhmien edustajista.

Ohjausryhmän tehtävän on ollut arvioida, mitkä koulut ja päiväkodit lakkautetaan ja mitkä säilytetään.

Elokuun aikana mallivaihtoehdot arvioidaan ja niistä tehdään kaupunkilaisille kysely. Sen jälkeen ohjausryhmä tekee malleista yhteenvedot ja lautakunnat antavat niistä uudet lausunnot.

Ohjausryhmä tekee ehdotuksen kaupungin hallituksen kokoukseen, joka on 21. syyskuuta. Sieltä esitys etenee kaupunginvaltuuston 28. syyskuuta pidettävään kokoukseen.

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic