Kanta-Häme Riihimäki

Riihimäen maakuntakysymys ratkeamassa – HäSan kysely paljasti valtuutettujen kannat

Hämeen Sanomien kyselyn perusteella kaupunginvaltuusto on hylkäämässä ajatuksen maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtamisesta.

Enemmistö Riihimäen kaupunginvaltuutetuista näyttää olevan sillä kannalla, että kaupungin pitää pysyä Kanta-Hämeessä ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä eikä hakea maakunnan vaihtoa Uudellemaalle ja samalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin.

Hämeen Sanomien kyselyssä Kanta-Hämeen kannalle ilmoittautui 69 prosenttia ja Uudenmaan kannalle 31 prosenttia vastanneista.

Peli vaikuttaa jo selvältä

43 valtuutetusta kyselyyn vastasi 26, joten vastausprosentiksi muodostui 60. Uudenmaan kannalle asettui kahdeksan ja Kanta-Hämeen kannalle 18 valtuutettua.

Jotta vaaka kallistuisi Kanta-Hämeen hylkäämisen puolelle, pitäisi lopuista 17:stä, kyselyyn vastaamattomasta valtuutetusta vähintään 14:n äänestää Uudenmaan puolesta.

Riihimäen kaupunginvaltuusto päättää maakunta-asiasta 9. joulukuuta. Maakunnan vaihtaminen vaatisi valtioneuvoston luvan.

Pelkän sairaanhoitopiirin vaihtoa ei kannata yksikään kyselyyn vastannut valtuutettu. Se olisikin erikoinen ajatus, kun sote-palveluja ollaan siirtämässä maakuntien vastuulle.

Luvassa itsenäisiä ratkaisuja

Valtuuston puheenjohtajan Riku Bitterin (kok.) mielestä maakuntakysymystä ei pidä edes yrittää ratkaista ryhmäpäätöksillä, vaan jokaisen valtuutetun on muodostettava kantansa itsenäisesti.

Päätöksentekoa taustoittavat lokakuussa julkistetut vaihtoehtoisselvitykset, joissa punnittiin maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtamisen hyötyjä, haittoja ja riskejä.

Selvityksistä huolimatta valtuutettujen arviot maakuntien ja sairaanhoitopiirien kehityksestä ja Riihimäen asemasta eri vaihtoehdoissa ovat paikoittain kuin eri planeetoilta.

Toisiko Uusimaa nostetta?

Esimerkiksi Rauli Hirviniemen (vas.) mielestä Uusimaa ei tarjoaisi Riihimäelle mitään merkittävää etua.

– Nyt on luotu mielikuvia siitä, että kaupungin vetovoima paranisi Uudellamaalla. Vetovoima ei kuitenkaan ole kiinni siitä, mihin maakuntaan kuulumme, vaan se perustuu kaupungin omaan toimintaan ja päätöksiin.

Hirviniemi katsoo, että Uusimaa ja HUS kävisivät Riihimäelle peräti ”todella kalliiksi”.

– HUS ei mitä ilmeisimmin tulisi investoimaan Riihimäelle yhtään mitään, ja nykyinen sairaala näivettyisi lopullisesti. Pääsisimme maksumiehiksi HUS:n miljardi-investointeihin, ja palvelumme heikkenisivät.

Maakunnan vaihtoa kannattavan Eero Yrjö-Koskisen (vihr.) johtopäätökset ovat päinvastaiset.

– Yhteistyö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa ei ole toiminut riihimäkeläisten kannalta toivotulla tavalla. Myöskään sairaanhoitopiirin kehitysnäkymät eivät puolla yhteistyön jatkamista Kanta-Hämeessä, hän toteaa.

– Kaikki vetovoimatekijät viittaavat siihen että Riihimäen tulisi suuntautua Uudellemaalle.

Asukashankinnan tehostuminen nousi selvityksessäkin Uuttamaata puoltavaksi tekijäksi.

Muutoksen riskit pelottavat

Muun muassa Päivi Räsänen (kd.) arvioi, ettei valtioneuvosto myöntäisi lupaa maakunnan vaihtamiselle.

Hän löytää Uudellemaalle siirtymiselle lähinnä elinkeinopoliittisia perusteita.

– Terveydenhuollon palvelutarjonnan kannalta nykyinen sairaanhoitopiiri on Riihimäen seudun asukkaiden kannalta paras vaihtoehto.

Räsänen myös muistuttaa, että asukkaat voivat jo nyt hakeutua halutessaan toisen sairaanhoitopiirin asiakkaiksi.

Marja Tarkkonen (kok.) huomauttaa, että Uudellemaalle siirtyminen heikentäisi Riihimäen suhteellista päätösvaltaa.

Jere Mattila (sd.) ei pidä Kanta-Hämeestä irtautumista tehtyjen selvitysten perusteella ”tällä hetkellä tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona”.

Myös Sari Jokisen (vihr.) mielestä vaihtoehtoisselvitysten paljastamat riskit ja epävarmuustekijät puoltavat Kanta-Hämeessä pysymistä.

Joissain maakunnan vaihtoa puoltavissa kommenteissa ennustetaan, että Kanta-Häme tullaan vielä liittämään Pirkanmaahan. Myös jotkut Kanta-Hämeessä pysymistä kannattavat valtuutetut tarkentavat, että asetelma muuttuu ja maakunnan vaihto palaa agendalle, mikäli maakuntien määrää aletaan jatkossa vähentää.

”Nykyiset maakunnat liian pieniä”

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko antaa loppuviikosta kaupunginhallitukselle oman esityksensä maakuntakysymyksen ratkaisuksi. Esityksen sisältö on hänen mukaansa yhä osittain auki, sillä valtion suhtautumiseen liittyvien asioiden selvittely on vielä hieman kesken.

On yleisesti tiedossa, ettei Rinteen hallitus halua avata maakuntajakoa tällä vaalikaudella, koska se panisi sote-suunnitelmat uusiksi ja saattaisi laukaista muuallekin heijastuvan dominoefektin.

– On Riihimäen kannalta todella surullista, jos tällaiset asiat ratkeavat valtion tasolla poliittisiin sopimuksiin eivätkä itse asiasisältöihin, Sulkko harmittelee.

Hän pitää hyvin todennäköisenä, että maakunta- ja muitakin aluejakoja joudutaan vielä arvioimaan uudestaan tulevaisuudessa.

– Monet asiantuntijat ovat todenneet, että erikoissairaanhoidon osalta nykyiset maakunnat jäävät vääjäämättä liian pieniksi.

Pirkanmaa pahin vaihtoehto

Sulkon mielestä Riihimäelle pahin skenaario olisi se, että kaupunki päätyisi Pirkanmaan eteläkärjeksi.

– Se olisi erittäin huono asia muun muassa liikennejärjestelmien, maankäytön suunnittelun ja elinvoima-asioiden osalta.

Kaupunginvaltuutettujen etukäteiset tunnelmat eivät Sulkon mukaan vaikuta kaupunginjohtajan esityksen sisältöön.

– Kun näitä asioita tekee virkavastuulla, pyrkii aina hakemaan kaupungin kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun. HäSa

Kanta-Häme vai Uusimaa?

Riihimäen kaupunki on tutkinut mahdollisuutta vaihtaa maakuntaa Kanta-Hämeestä Uudellemaalle.

Lokakuun lopulla julkistetuissa vaihtoehtoisselvityksissä vertailtiin Kanta-Hämettä ja Uuttamaata sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä (KHSHP) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS) Riihimäen näkökulmasta.

Maakunnan vaihtoa koskevan selvityksen teki MDI ja sairaanhoitopiirin vaihtoa koskevan selvityksen Nordic Healthcare Group.

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maakunta-asiaa 2.12.

Kaupunginvaltuusto päättää 9.12., anooko Riihimäki valtioneuvostolta lupaa siirtyä Uudellemaalle vai ei.

Lue myös: Näin Riihimäelle ja Kanta-Hämeelle jatkossa käy

Lue myös: Riihimäen selvitys valmistui: Maakunnan vaihto helpottaisi asukashankintaa muttei toisi muita hyötyjä

Päivän lehti

26.2.2020