Kanta-Häme Riihimäki

Riihimäen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennusperintö on koottu yksiin kansiin

Suomen lasimuseo on yksi 271:stä Riihimäen kulttuurihistoriallisesti merkittävästä rakennuskohteesta, jotka on inventoitu selvitysraporttiin. Arkistokuva: Anu Kankaansydän

Riihimäellä on laadittu kattava selvitys arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista kaupungin alueella.

Selvitykseen on koottu luettelot valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista sekä päivitetty kohteet, joilla on katsottu olevan paikallista arvoa. Tavoitteena on ollut tunnistaa ja kuvata riihimäkeläisen kulttuuriympäristön arvot ja ominaispiirteet.

Uusi selvitys myös juhlistaa Riihimäen juhlavuotta 2020, jolloin on kulunut 60 vuotta siitä, kun Riihimäki sai kaupunkioikeudet. Lisäksi Riihimäen kehityksen kannalta merkittävä liikenneyhteys, Riihimäki-Pietari-rata täyttää 150 vuotta.

Selvitysraportti kokoaa yksiin kansiin Riihimäen rakennetun kulttuuriympäristön kohokohdat eri vuosikymmeniltä ja tuo esille niihin liittyvät arvot muun muassa maankäytön suunnittelua varten.

Luettelossa on 271 rakennuskohdetta, jotka on esitelty aluekokonaisuuksittain ja teemoittain. Osa kohteista muodostaa valtakunnallisissa ja maakunnallisissa inventoinneissa nimettyjä arvokkaita aluekokonaisuuksia.

Lisäksi mukana on Riihimäen paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Jokaisesta kohteesta on esitetty tiivis selostus rakennuksen historiasta, ulkoasusta sekä perustelut kohteen arvotukselle rakennetussa kulttuuriympäristössä.

Selvityksessä on laaja aineisto valokuvia, ja kohteiden sijaintia kaupungissa on havainnollistettu karttakuvin. Tulokset on koottu myös paikkatietoaineistoksi, jota pyritään jatkossa hyödyntämään kaupungin karttapalvelua kehitettäessä.

Selvitys toimii jatkuvan suunnittelun periaatteella tehtävän yleiskaavoituksen selvitysaineistona rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Selvitys on saatavilla pdf-tiedostona kaupungin verkkosivuilla, jonne on koottu aiheeseen liittyvää tietoa laajemminkin.

Julkaisua voi myös ostaa Riihimäen kaupungin Tietotuvasta (Eteläinen asemakatu 2).

Päivän lehti

12.7.2020