Kanta-Häme

Riihimäen seutu julkaisi valtioneuvoston linjausten mukaiset rajoitukset omalla alueellaan

Kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien toivotaan ottavan yhteyttä rehtoriin ja varhaiskasvatuksen esimieheen. Yli 70-vuotiaat voivat tarvittaessa soittaa palveluohjauksen numeroon.
Esimerkiksi Riihimäellä varhaiskasvatuksen yksiköt esiopetuksineen jatkavat tämän viikon normaalisti. Arkistokuva. Kuva: TA=Terho Aalto
Esimerkiksi Riihimäellä varhaiskasvatuksen yksiköt esiopetuksineen jatkavat tämän viikon normaalisti. Arkistokuva. Kuva: TA=Terho Aalto

Riihimäen kaupunki, Lopen ja Hausjärven kunnat sekä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ovat käyneet läpi valtioneuvoston linjaukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Riihimäen kaupunki sekä Lopen ja Hausjärven kunnat ohjeistavat asukkaitaan muun muassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta seuraavasti.

Riihimäellä varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus jatkavat toimintaansa normaalisti viikon 12 ajan. Viikon 13 järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin. Avoin päiväkotitoiminta on suljettu toistaiseksi.

Lopella on jokaisella alueella auki varhaiskasvatuksen yksikkö, jonne tarvittaessa yhdistetään alueen esiopetustoiminta. Hausjärvellä kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt jatkavat toimintaansa.

Perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ei järjestetä Riihimäellä.

Hausjärvellä järjestetään iltapäivätoimintaa erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille sekä lähiopetukseen osallistuville 1.–2. luokkien oppilaille, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lopella tämä koskee sekä aamu- että iltapäivätoimintaa.

Määräaikainen vapautus varhaiskasvatusmaksuun Lopella

Lopen kunnanhallitus päätti 6.3.2020 myöntää määräaikaisen vapautuksen varhaiskasvatusmaksuista lapsen poissaolon ajaksi, mikäli vanhemmat päättävät ottaa lapsensa pois varhaiskasvatuksen piiristä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana 18.3.–13.4.2020.

Riihimäki ja Hausjärvi tekevät varhaiskasvatuksen maksuista päätöksen myöhemmin.

Valtioneuvoston suosituksen mukaan koulut järjestävät esiopetusta sekä perusopetuksen lähiopetusta niille 1.–3. luokkien oppilaille, joiden vanhemmat tai huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Lähiopetusta järjestetään myös sitä tarvitseville erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, mutta jos huoltajien on mahdollista järjestää hoito kotona, suositellaan tekemään niin.

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi pyytävät kriittisillä aloilla työskenteleviä huoltajia ottamaan välittömästi yhteyttä oman koulun rehtoriin tai varhaiskasvatusyksikön esimieheen. Myös silloin, jos erityisen tuen päätöksen saanut oppilas tarvitsee lähiopetusta, on syytä olla yhteydessä koulun rehtoriin.

Lopen kunnassa vuosiluokkien 1.–3. ja erityisen tuen pienryhmien lähiopetusta järjestetään kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alakouluilla ja pienryhmäopetuksen osalta yläkoululla. Muiden koulujen lähiopetus keskeytetään 18.3. alkaen 13.4. asti.

Rakennusvalvonta rajoittaa katselmuksia

Riihimäen kaupungin, Lopen ja Hausjärven kuntien rakennusvalvonnassa rajoitetaan katselmuksien tekoa. Aloituskokoukset sekä käyttöönotto- ja loppukatselmukset pidetään tapauskohtaisesti.

Pohja- ja rakennekatselmuksia ei pidetä maalis-huhtikuun aikana.

Rakennusvalvonnassa pyydetään asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.

Ikäihmisten palveluohjaus auttaa yli 70-vuotiaita

Valtioneuvosto velvoittaa yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Velvoite ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Mikäli yli 70-vuotiaan kuntalaisen omatoiminen kotona selviytyminen ei ole mahdollista, tulee ottaa puhelimitse yhteyttä asuinkunnan ikäihmisten palveluohjaukseen.

Palveluohjauksen puhelinnumerot ovat: Riihimäen kaupunki 019 758 4364, Lopen kunta 019 758 6143, Hausjärven kunta 019 758 6626.

Välttämättömiä palveluita järjestetään tarvittaessa myös niille yli 70-vuotiaille, jotka eivät ole olleet sosiaalipalveluiden asiakkaina.

Julkisen sektorin työntekijät etätöihin

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Riihimäellä, Lopella ja Hausjärvellä etätyöhön siirtyy työntekijöitä erityisesti hallinnollisista ja asiantuntijatehtävistä. Heidät tavoittaa sähköpostitse ja puhelimitse.

Lopen ja Hausjärven kunnantalot sulkevat ovensa 18.3.2020 alkaen, mahdolliset asiakaskäynnit on sovittava etukäteen. Lopen kunnan palvelupisteessä Rosamundassa pääsee asioimaan vain etukäteen sopimalla.

Riihimäellä kaupungin asiakaspalvelupiste Tietotupa sulkee ovensa ja siirtyy sähköiseen asiointiin ja puhelinpalveluun. Molempien osalta asiakkaita pyydetään asioimaan ensisijaisesti puhelimitse.

Tarvittaessa velvoitetaan töihin

Riihimäki, Loppi ja Hausjärvi varautuvat velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Riihimäen kaupungin, Lopen ja Hausjärven kuntien ja Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymän verkkosivuille on kerätty tietoa ja ohjeistusta koronavirukseen liittyen. HäSa

Riihimäen seudun valtioneuvoston linjauksen mukaiset rajoitukset kokonaisuudessaan.