Kanta-Häme

Riihimäen tulvariskit kartoitetaan

Riihimäen keskustan tulvariskit kartoitetaan. Kaupungin keskusta on Vantaanjoen vesistöalueen merkittävä tulvariskialue Hämeen ely-keskuksen alueella.

Tulvariskien hallintaa suunnitteleva tulvaryhmä on valmistellut asiakirjan, jossa kuvataan alueelle laadittavan tulvariskien hallintasuunnitelman lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelu. Asiakirjasta voi esittää ely-keskukselle mielipiteitä 2. elokuuta saakka.

Keskeisintä on vähentää vahinkoja tulva-alueella. Tavoitteena on myös varautua tulviin siten, ettei ihmisten terveys ja turvallisuus vaarannu. Lisäksi halutaan turvata välttämättömät palvelut ja liikenneyhteydet sekä estää peruuttamaton vahinko ympäristölle ja kulttuuriperinnölle.

Tulvaryhmä toivoo mielipiteitä siitä, ovatko asiakirjassa esitetty menettelytapa ja tulvariskien hallinnalle asetetut tavoitteet riittäviä vuorovaikutteisen suunnittelun ja kattavan ympäristöselostuksen laatimiseksi. Tulvaryhmä ottaa esitetyt mielipiteet huomioon tulvariskien hallintasuunnitelmaa laatiessaan.

Lopulliset tavoitteet asetetaan vuonna 2015 hyväksyttävässä tulvariskien hallintasuunnitelmassa.

Kuulutus ja asiakirja ovat nähtävillä vesistöalueen kunnissa ja Hämeen ELY-keskuksen toimipaikoissa. Sähköisesti kuulutus löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvaryhmat > Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmä. (HäSa)

Päivän lehti

21.9.2020

Fingerpori

comic