Kanta-Häme

Riihimäen yt-tulokset: puukoulu ja Monari kiinni, hulevesimaksu, museot yhdistetään... – Katso koko säästölista

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko jätti esittämättä maakunnan vaihtamista, koska maan hallitus olisi todennäköisesti tyrmännyt hakemuksen. Kuva: Esko Tuovinen
Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko. Kuva: Esko Tuovinen

Riihimäen kaupunki on julkistanut yt-neuvottelujensa tuloksena syntyneet 4,4 miljoonan euron säästökohteet. Moniin palveluihin tulee muutoksia, ja osa maksuista nousee.

Muutoksia palveluihin vuonna 2020

Peltosaaren koulun purkaminen siirtyy. Vuoden 2020 osalta säästöä syntyy 600 000 euroa.

Kaupunki tehostaa omistamiensa tilojen käyttöä useissa eri kohteissa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut keskittävät ikäihmisten päivätoimintapalvelut Riihikodille huhtikuun 2020 alusta alkaen. Tämän vuoden osalta säästöä syntyy 50 000 euroa. Tulevaisuudessa säästöä syntyy vuositasolla 120 000 euroa.

Kaupunginmuseo ja taidemuseo yhdistyvät alustavan tiedon mukaan vuoden 2020 lopussa. Järjestely ei tuo säästöjä vuonna 2020, vaan vasta seuraavina vuosina. Vuosittain säästöä syntyy 75 000 euroa.

Patastenmäen puukoulusta luovutaan elokuun 2020 alussa. Montessoriopetus siirtyy Lasitehtaan koululle ja varhaiskasvatus ja esiopetus Kalevantaloon. Vuonna 2020 järjestelyistä syntyy säästöä lähes 63 000 euroa. Jatkossa säästöä syntyy vuosittain 140 000 euroa.

Riihimäen kaupunginmuseon tiedotteen mukaan talvisodan historia on suomalaisten yhteistä, koko kansaa koskettanutta historiaa. Kuva: Esko Tuovinen
Riihimäen kaupunginmuseo ja taidemuseon määrä yhdistää. Kuva: Esko Tuovinen

Nuorisopalvelujen toimintaa ja palvelutuotantotapaa uudistetaan vuoden 2020 aikana. Tämän seurauksena nuorisotalo Monari sulkee ovensa elokuun alussa. Vuonna 2020 muutos säästää kaupungin kuluja 75 000 euroa. Jatkossa vuosittainen säästö on 136 000 euroa.

Päiväkotien, koulujen ja lukion ateriatilausten määrää ja tilauskäytänteitä tarkastetaan vastaamaan paikalla olevien oppilaiden määrää. Tavoitteena on ruokahävikin minimointi. Vuositasolla säästö on noin 200 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala hyödyntää palvelutuotannossaan entistä enemmän teknologiaa. Esimerkiksi kotihoito ottaa käyttöön lääkerobotit, joiden ansiosta kotihoidon käyntejä voidaan vähentää. Vuositasolla säästö on 120 000 euroa.

Kaupunki myy toimitilaohjelman mukaisesti neljä Petsamonkadun omakotitaloa. Kaupunki on varautunut 100 000 euron lisätuloihin.

Kutomolle etsitään korvaavia tiloja kaupungin omista kiinteistöistä. Lisäksi selvitetään toiminnan siirtämistä jonkin yhdistyksen tai muun toimijan toiminnaksi. Mikäli kumpikaan vaihtoehdoista ei toteudu, toiminta lakkaa kesäkuussa 2020. Toimenpiteillä tavoitellaan vuoden 2020 osalta lähes 50 000 euron säästöä. Jatkossa vuosisäästö olisi 85 000 euroa.

Tykkilumilatuja ei tehdä vuonna 2020. Myös jäädytettävien luistelukenttien määrää vähennetään nykyisestä viidestätoista neljällä. Tulevaisuudessa niin sanottuja puistokenttiä ei enää jäädytetä. Koulujen luistelukentät jäädytetään, mikäli säät sallivat. Säästö vuositasolla noin 12 000 euroa.

Palvelu- ja asiakasmaksujen korotukset vuonna 2020

Kaupunki on ottamassa käyttöön monissa muissa kaupungeissa käytössä olevan hulevesimaksun. Maksulla katetaan kaupungin yleisten alueiden, kuten katujen ja puistojen, huleveden viemäröintijärjestelmälle syntyvästä kuormituksesta johtuvia ylläpito- ja rakennuskustannuksia. Kaupunki maksaa tällä hetkellä tämän kustannuksen vesihuoltolaitokselle. Maksun perimisestä kaupunkilaisilta päätetään kaupunkikehityslautakunnassa keväällä 2020. Kaupungin tulojen on arvioitu kasvavan vuositasolla noin 200 000 euroa.

Liikuntapaikkamaksuihin tehdään indeksikorotukset. Maksuja ei ole korotettu viiteen vuoteen. Maksujen kohdentuminen on vielä virkamiesten valmistelussa. Liikuntapaikkamaksujen korotuksesta päätetään sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa keväällä 2020. Liikuntapaikkamaksujen korotukset eivät sisälly yhteistoimintaneuvotteluiden listalle, mutta ne ovat mukana tämän vuoden käyttösuunnitelmassa. Vuonna 2020 kaupungin tulojen on arvioitu kasvavan 67 000 euroa. Vuositasolla kasvu on noin 100 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialalla korotetaan muutamia asiakasmaksuja. Kaupungin tulot kasvavat tänä vuonna 50 000 euroa.

Kaupungin organisaatioon vaikuttavat muutokset vuonna 2020

Kaupunki vähentää ulkopuolisten asiantuntijoiden ja ostopalveluiden käyttöä. Vuositasolla säästöä syntyy noin 470 000 euroa.

Liikunta- ja kulttuurisetelien ja kertapalkkiokokeilun käyttöönotosta luovuttiin. Vuositasolla säästöä syntyy 400 000 euroa. Henkilöstölle tehdään kysely eduista tämän vuoden aikana, jonka perusteella kaupunki miettii, mihin se panostaa tulevaisuudessa.

Kaupungin yksittäisten työntekijöiden tehtävänkuvaan tulee muutoksia, jotta ne vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita. Osa tehtävänkuvan muutoksista vaatii uudelleenkoulutusta. Eläköitymisten seurauksena joitakin tehtäviä ei enää täytetä. Vuositasolla säästöä syntyy noin 280 000 euroa.

Sivistyksen ja osaamisen toimialue vähentää vuokratyövoiman käyttöä, tehostaa oman vakinaisen sijaishenkilöstön käyttöä ja lisää vakinaisten sijaisten määrää. Vuositasolla säästöä syntyy noin 250 000 euroa.

Kaupungin tyhjien kiinteistöjen lämpötiloja pudotetaan yhdellä asteella. Lisäksi kiinteistöjen ilmanvaihtoratkaisuilla haetaan säästöjä. Vuositasolla säästöjä arvioidaan syntyvän noin 150 000 euroa.

Tavoite on, että kaikki kaupungin työntekijät siirtyvät sähköisen palkkalaskelman käyttöön. Tietoturva-auditointeja tehdään kolmen sijasta vain yksi. Vuositasolla kaupungille syntyy säästöjä 47 000 euroa.

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee yhteistoimintaneuvottelujen tuloksia maanantaina 27. tammikuuta vuoden 2020 käyttösuunnitelman yhteydessä. Kaupunginvaltuustolle käyttösuunnitelma tulee tiedoksi 3. helmikuuta.

Päivän lehti

23.9.2020

Fingerpori

comic