Kanta-Häme

Riihimäkeläiset saivat tulvaoppaan

Rankkasateiden nostattama tulva on Riihimäellä uhka, joka toteutui heinäkuussa vuonna 2004. Peltosaaressa, Vanhassa Peltosaaressa ja Uhkolassa asuvat tarkkailevat Vantaanjoen pintaa yhä joka kevät ja jo syyssateillakin.

Kaupunkilaisille on nyt jaettu tulvaopas, joka kertoo riskialueet ja miten veden noustessa pitää toimia.

Asukkaat pääsevät tutkimaan kartasta, kuuluuko oma koti tulvariskialueelle.

Kartan riskialue tarkoittaa kerran 240 vuodessa tapahtuvaa tulvaa, jonka toteutumisen todennäköisyys on 0,4 prosenttia. Ilmaston lämpeneminen lisää kuitenkin riskiä.

Peltosaarten ja Uhkolan lisäksi tulvariskialueeseen kuuluu koko Vantaanjoen alajuoksu Arolammille saakka. Tänä keväänä vesi on jo kerran ehtinyt nousta lammessa peittämään peltoaukeita.

Opas tiivistää nousevan veden vaarat. Asukkaiden ei kannata lähteä tulvan sekaan, sillä jo 15 senttimetrin vahvuinen ja lujaa virtaava vesi voi kaataa kulkijan. Jos vesi nousee 60 sentin korkeuteen, lähtevät autotkin kellumaan.

Asukkaita varotetaan veden peittämistä montuista, kantensa menettäneistä sadevesikaivoista ja muista yllättävistä vaaratekijöistä.

Riskialueella asuvat voivat varustautua ennalta veden nousuun suojaamalla rakennustaan.

Kellarikerroksen viemäreihin voi asentaa padotusventtiilit. Kotiin voi hankkia uppopumppuja, letkua ja sähkön saannin turvaava aggregaatti.

Talon ympärillä voi tukkia ojarummut, joita pitkin vesi pääsee virtaamaan talolle.

Kun vesi nousee, on varauduttava evakkoon pakkaamalla lääkkeet ja välttämättömät tavarat mukaan otettavaksi. Talosta katkaistaan sähköt, suljetaan öljyventtiilit ja suojataan öljysäiliö.

Oppaan ovat laatineet yhteistyössä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Riihimäen kaupunki. HÄSA

Menot