Kanta-Häme

Riihimäki hakee keinoja hyvittää sananvapausrikkomus

Marraskuun loppuun mennessä kaupunginlakimies Jussi Savola kokoaa esityksen, miten Patastenmäen koulun opettajalle Antti Korvelle hyvitetään väärin annettu kirjallinen varoitus.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut sekä Riihimäen kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle Esa Santakalliolle että kaupunginlakimiehelle Hannu Tuomiselle huomautuksen opettajan sananvapauden loukkaamisesta. Hän esittää loukkauksen oikaisemista ja hyvittämistä.

Jussi Savola toteaa, ettei Antti Korven kanssa ole vielä käynnistetty neuvotteluja eikä asiaa ole käyty läpi myöskään Santakallion ja Tuomisen kanssa.

– Tämä on erittäin valitettava tapaus. Hyvitysesitys kaupunginhallitukselle riippuu paljon siitä, mitä Antti Korpi esittää, Savola toteaa.

Joka tapauksessa Riihimäen kaupunki tulee oikaisemaan virheellisen päätöksen poistamalla varoituksen.

Pelko varoituksesta sulkee suut

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen korostaa päätöksessään, ettei kunnan virkamies voi oikeusteitse hakea muutosta saatuaan varoituksen. Valtion virkamiehellä on vastaavassa tilanteessa oikeussuojatie.

Kirjallinen varoitus voi Jääskeläisen mukaan hillitä merkittävästi sananvapautta sekä yksittäisen virkamiehen että koko työyhteisön näkökulmasta. Varoitus on virkasuhteen päättämistä valmisteleva toimenpide.

Korpi pohtii korvauspyyntöä

Antti Korpi ei ole vielä päättänyt, minkälaista hyvitystä tulee esittämään. Hän kertoo neuvottelevansa parhaillaan Opettajien ammattijärjestön lakimiehen kanssa ja päättävänsä sitten rahallisesta korvauksesta ja summasta.

– Tämä on ollut pitkä ja kuluttava prosessi. Haluan tälle lopun mahdollisimman nopeasti, hän toteaa.

Oikeusasiamiehen julkistettua päätöksensä Antti Korpi ihmettelee, ettei kaupunki tai huomautuksen saaneet virkamiehet vielä ole mitenkään ottaneet häneen yhteyttä. Valitteluja, anteeksipyyntöjä tai kutsuja neuvotteluihin ei ole esitetty.

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Esa Santakallio laati varoituksen, mutta käytti kaupunginlakimies Hannu Tuomisen asiantuntemusta apuna.

Korpi muistuttaa, että sananvapautta rikkoneen kirjallisen varoituksen takana oli koko kaupunginhallitus, joka puolsi varoitusta eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa. Kaupunginjohtaja taas esitteli kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon.

– Kun nyt päätös on saatu oikeusasiamieheltä, kaupunginhallituksen jäsenet ovat perustelleet, ettei heillä ole ollut muuta vaihtoehtoa. On myös puhuttu lojaalisuudesta. Perääntyminen olisi ollut mahdollista.

Opettaja on lasten puolella

Antti Korpi korostaa vielä itse olevansa lojaali ennen kaikkea koululaisille ja vanhemmille kirjoittaessaan kiistan aiheuttaneen yleisönosastokirjoituksen. Hän arvosteli kirjoituksessa tapaa, jolla kuudesluokkalaisten opetus ja kasvatus järjestettiin ja siirrettiin yläkoulun yhteyteen.

Antti Korpi ihmettelee, ettei varsinaisesta asiasta ole keskusteltu lainkaan. Opetuksen ja kasvatuksen toteutus oli kriittisen yleisönosastokirjoituksen ydinasia ja siihen liittyviin kysymyksiin ei ole annettu vastausta.

Koulutoimenjohtaja Esa Santakallio antoi Antti Korvelle kirjallisen varoituksen yleisönosastokirjoituksesta, josta Santakallio piti työnantajaa vahingoittavina erityisesti paria virkettä.

”Viime keväänä koulutoimelta tuli suorastaan aggressiivinen reaktio, kun Patastenmäen koulun vanhemmat kysyivät mahdollisuutta pitää 6.-luokat alakulussa Harjun remontin vuoksi –”

”Näkemykseni on, että tässä muutoksessa vanhempia ei ole oikein koskaan kuultu ja asiantuntevaa kouluväkeäkin hieman valikoiden.”

Oikeusasiamies ei näe lauseiden vahingoittavan työnantajaa tai opettajan rikkovan niillä lajaliteettivelvollisuuttaan työnantajaa kohtaan.

Kyseessä on mielipiteiden esittäminen ja sananvapauden käyttö. Kirjoitus koski yleisesti tärkeää asiaa, lasten etua ja oppilaiden sijoittamista kouluihin. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020