fbpx
Kanta-Häme

Riihimäki jatkaa yhä ilman omaa yöpäivystystä

Öinen lääkäripäivystys näyttää siirtyvän Riihimäeltä Hämeenlinnaan vähintäänkin loppuvuodeksi.

Riihimäen kaupunginhallitus tutki yöpäivystyksen säilyttämisen hintalappua ja piti hintaa kalliina kaupungille.

Neljän kuukauden ajan seurataan Hämeenlinnan päivystyksen käyttömääriä ja kustannuksia. Sen jälkeen Riihimäellä punnitaan, jatketaanko päivystyspalvelujen ostoa Hämeenlinnasta vai käynnistetäänkö yöpäivystys Riihimäellä.

Vielä keväällä kaupunginhallitus edellytti Riihimäen seudun terveyskuntayhtymältä, että yöaikainen päivystys järjestetään Riihimäellä Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön (Ryks) tiloissa.

Päätöksellä haluttiin varmistaa, että Riihimäellä säilyy ainakin terveyskeskuslääkärin tasoinen yöpäivystys sen jälkeen, kun Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri lakkauttaa erikoissairaanhoidon yöpäivystyksen Riihimäeltä ja keskittää sen Hämeenlinnaan.

Hausjärvi ja Loppi ovat jo asettuneet Riihimäen kallista yöpäivystystä vastaan ja esittäneet ostopalvelujen kilpailutuksen keskeyttämistä ja kustannusseurantaa.

Kuntien ylläpitämässä yöpäivystyksessä käyntikerta maksaisi kolme kertaa enemmän kuin Hämeenlinnan päivystysyksikössä. Lääkärin työpanos jouduttaisiin hankkimaan ostopalveluna.

Riihimäellä lääkärin yöaikaista toimintaa haittaa, ettei käytössä ole laboratoriota eikä röntgeniä. Vaikeat päivystystapaukset joudutaan ohjaamaan Hämeenlinnaan.

Kesä käänsi mielet

Oman yöpäivystyksen ylläpito asettui uuteen valoon, kun Riihimäen seudun asukkaat joutuivat koko kesän ajan suuntaamaan yöaikaan Hämeenlinnaan lääkäriin.

Erikoissairaanhoidon yöpäivystys jouduttiin henkilökuntapulan vuoksi keskittämään Hämeenlinnaan jo kesäkuun alusta lähtien. Yöpäivystys siirtyy sinne jo tehtyjen päätösten perusteella lokakuun alusta lähtien.

Hämeenlinnaan lähti lääkäriin keskimäärin vain 2,2 potilasta yötä kohti. Käyntikerran hinnaksi lasketaan tulleen 879 euroa, kun Hämeenlinnassa käyntikerta maksaa 231 euroa.

Ryksin yhteydessä toimiva terveyskeskuksen päiväpäivystys aamukahdeksasta iltakymmeneen jatkaa edelleen normaaliin tapaan, vaikka yöpäivystys halutaan siirtää Hämeenlinnaan.

Ratkaisu lykkääntyy

Kun Riihimäen kaupunginhallitus päätyi esittämään yöpäivystyksen siirtoa Hämeenlinnaan koeajaksi, lopullisen päätöksen teko kuntayhtymässä siirtyy loppuvuoteen.

Riihimäen terveyskuntayhtymä kokoontuu torstaina ylimääräiseen kokoukseen pohtimaan päivystyksen järjestämistä.

Yhtymähallituksessa istuvat Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntien edustajat, joiden kaikkien pitäisi nyt hyväksyä yhteisymmärryksessä Hämeenlinnan yöpäivystyksen osto toistaiseksi. (HäSa)

Menot