Kanta-Häme

Riihimäki katsoo nyt varuskuntaan

Parhaillaan riihimäkeläiset pääsevät lausumaan mielipiteensä nähtävillä olevasta vuoteen 2035 saakka yltävän yleiskaavan rakennesuunnitelmasta.

Sopisiko asutuksen laajeta Kalmuun ja Riuttaan, vai riittäisikö Varuskunnan, Kokon ja Taipaleen alue ensihätään parinkymmenen vuoden tarpeisiin?

Miten sovitetaan yritysten, asukkaiden ja liikenteen tarpeet yhteen? Arolammin orren lisäksi seutukunta tarvitsisi ehkä myös kehätien niin itään kuin länteen.

Aseman seutu sopii toimistojen ja palvelujen alueeksi, kun taas tuotannollinen teollisuus ja logistiikka tarvitsee tilaa kantatie 54:n, moottoritien sekä pääradan varteen.

– Kartalle on sijoitettu isot linjat asutuksen laajenemisesta, yritysalueista, liikenteen ratkaisuista, virkistyksen ja ulkoilun alueista sekä viheralueista, kertoo yleiskaava-arkkitehti Seppo Itkonen.

Suunnittelutyön pohjana on väestöennuste, josta on kaksi vaihtoehtoa. Toinen lähtee prosentin vuosikasvusta, toinen taas selvästi hitaammasta kehityksestä.

Asumisen laajenemisen alueiksi on nostettu rakennesuunnitelmaan varuskunnan, Kokon ja Taipaleen rinnalle moottoritien länsipuoli eli Kalmu ja Riutta.

– Koska Kalmu ja ilmeisesti myös Riutta vaatisivat maan hankintaan lunastusmenettelyä, esitetään laajenemisen käynnistämistä varuskunnan suunnasta, Itkonen kertoo.

Varuskunta-Kokko-Taipaleen tonttitarjontaa kasvattaisi nykyalueiden tiivistäminen.

Nopean kasvun malli edellyttää päätöksiä myös Kalmun ja Riutan käyttöönotosta.

Arolammin suuntaan ei enää asumista ajatella. Sen sijaan alueen käyttötarkoitus vaatii selvittelyä.

Hämeen liitto etsii Kanta-Hämeestä paikkaa uudelle kuorma-autojen ja raideliikenteen yhdistävälle tavaraterminaalille. Arolammille sopisi Etelä-Vahteriston logistiikkakeskus.

Rautatien ratapihaterminaali sopisi myös paremmin nykypaikkaa etelämmäksi.

Raskaan liikenteen tarpeisiin varaudutaan rakennesuunnitelmassa myös kaupungin etelän suunnasta kiertävällä kehätieyhteydellä.

– Linjaus on vain viitteellinen ja korostaa, että myös maakuntakaavaan merkitty tieosuus tarvitsee uutta tarkastelua. Linjauksessa on otettava huomioon muu maankäyttö.

Kantatie 54:lle on merkitty eritasoliittymä Ekokemin tienoille, Pohjoisen rautatienkadun ja Kirjauksentien risteyksen kohdalle.

Keskustassa painottuu jalankulku, kun katuverkko ohjaa liikennettä useammalle ydinkeskustaa kiertävälle kehälle. Kevyelle liikenteelle ei suunnitelmassa vielä ole suunnitelmia, mutta ulkoiluverkosto kiertää kaupungin ja palvelisi myös pyöräilijöitä.

– Erillinen viheraluesuunnitelma on jo valmistumassa ja se on pystytty ottamaan nyt mukaan kokonaisuuteen. Painopisteinä säilyvät Riutta, Hatlamminsuo, Vahteristo ja Sammalistonsuo, joka vapautuu lopullisesti turvetuotannosta 2030-luvulla. HäSa

Päivän lehti

5.4.2020