Kanta-Häme

Riihimäki-lisä saattaa uudistua keväällä

Alle kolmivuotiaita lapsia kotona hoitavat perheet jännittävät, miten Riihimäen sivistyslautakunta uusii kevään aikana Riihimäki-lisän myöntämisperusteita.

Kotihoidon tuen kuntalisän ulkopuolelle jää nykyään perheitä, joiden tulot jäävät alle 5000 euron ylärajan.

Opiskelijat, pätkätyöläiset tai työttömät eivät täytä kriteeriä, jonka mukaan molempien vanhempien on ollut oltava säännöllisessä työsuhteessa neljä kuukautta ennen kotihoidontuen myöntämistä.

– Nykyiset tuen myöntämiskriteerit kohtelevat lapsiperheitä epäoikeudenmukaisesti. Ne on syytä tarkistaa, totesi Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kaupunginvaltuuston käsitellessä talousarviota.

Valtuusto lähetti kuntalisän myöntämisperusteet sivistyslautakunnan uusittaviksi ensi kevään aikana. Päätös vaati äänestyksen, jossa uusimisen kannalle asettui 22 ja palauttamista vastusti 21 valtuutettua. Vastustajista valtaosa oli kokoomuksesta, kristillisistä ja keskustasta.

Kaupunginvaltuutetut pyörittelivät pitkään keskustelussa Riihimäki-lisää, jonka määräraha kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokasen laatimassa talousarvioesityksessä oli puolitettu, mutta palasi ennalleen kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Tuloraja putoaa?

Osa päättäjistä hakisi edelleen myöntämisperusteiden avulla säästöä kuntalisästä. Samalla, kun voitaisiin höllentää vaatimusta työpaikasta, voitaisiin toisaalta alentaa perheen kokonaistulojen rajaa. 5000 euroa arvosteltiin korkeaksi.

Tulorajan pudotus pienentäisi määrärahatarvetta, jota myöntämisperusteiden höllentäminen saattaa toisaalla kasvattaa.

Varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius kertoo, että kuntalisää käytettiin kokeiluluonteisesti vuosina 1991– 1992. Tuolloin haluttiin kannustaa vanhempia jäämään säännöllisestä työstä kotiin hoitamaan pieniä lapsiaan. Tavoite oli vähentää päivähoitopaikkojen tarvetta.

Pysyvästi kuntalisä otettiin käyttöön vuonna 2004, jolloin määriteltiin myös lisän myöntämisen perusteet.

– Neljän kuukauden työssäkäynti tai opiskelu puoli vuotta ennen äitiyslomalle jäämistä otettiin ilmeisesti myöntämisperusteisiin sen vuoksi, että lisän avulla haluttiin paitsi tukea perheen mahdollisuutta hoitaa pienet lapset kotona myös vähentää kunnallisen päivähoidon tarvetta, Marjut Helenius arvelee.

Sivistyslautakunta joutuu keväällä uusien myöntämiskriteerien laatimisen yhteydessä päättämään myös, voidaanko ne ottaa käyttöön jo kesken talousarviovuoden. (HäSa)