Kanta-Häme

Riihimäki-lisän kohtalo ratkeaa joulukuussa

Kotona lapsiaan hoitaville maksettava Riihimäki-lisä näyttää säilyvän ensi vuoden talousarviossa. Kaupunginjohtajan laatima talousarvio olisi puolittanut määrärahan, mutta kaupunginhallitus äänesti rahat takaisin ensi vuodelle.

– Riihimäki-lisään samoin kuin muihinkin kaupunginhallitusta äänestyttäneisiin määrärahakysymyksiin palataan varmasti vielä valtuuston päättäessä talousarviosta, arvelee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tommi Räty (sd.).

Kaupunginhallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion maanantaina. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokasen esityksen nettomenoja lisättiin 110 000 eurolla. Muutokset vaativat puolenkymmentä äänestystä.

Muutokset kasvattavat ensi vuoden toimintamenoja 360 000 ja pienentävät investointeja 250 000 euroa.

Kuntalisän tuloraja oli pudota

Demarit ovat kannattaneet kotihoidon tuen Riihimäki-lisän leikkaamista siten, että lisää maksettaisiin vain alle 3000 euroa kuussa ansaitseville perheille. Nyt raja on 5000 euroa.

Jos bruttotulojen rajaa pudotettaisiin, määrärahatarve vähenisi 245 000 euroa, mutta säästösumma toteutuisi vasta useamman vuoden kuluessa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä talousarvioon palautettiin lapsille ja nuorille myös kaupunginjohtajan poistama 37 500 euroa kesäleirien järjestämiseen.

Valtuustoon kaupunginhallituksesta etenevä talousarvioesitys sisältää jalkapalloa varten Urheilupuistoon rakennettavan tekonurmen jo ensi vuodeksi. Kaupunginjohtaja olisi siirtänyt sitä vuodella eteenpäin.

Lasin koululle parakki 2015

Kaupunginhallitus lykkäsi Puistikon parakkikoulun siirtämistä Lasitehtaan koulun pihaan vuodesta 2014 vuoteen 2015.

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja toivoo kaupunginvaltuuston palauttavan parakin siirron ensi vuoteen. Kaikilla kouluilla on jo nyt tilanpuutetta ja oppilasmäärä kasvaa vuosittain 50:llä.

– Jollei tilaelementtiä siirretä, joudutaan ilmeisesti yksi esikoulu- ja yksi ensimmäisen luokan ryhmä siirtämään Lasitehtaan koululta kauppaoppilaitokselle, jossa Uramon koulu on evakossa, Santakallio toteaa.

Puistikon tilaelementin pitäminen paikoillaan lisää myös oppilaiden hajasijoittamista eri puolille kaupunkia vanhempien vastustuksesta huolimatta.

Kaikki opettajien sijaisten käytön, koulujen tuntijakoon sekä tuntikehykseen kohdistuvat leikkaukset poistettiin, jolloin perusopetuksesta poistetut 165 000 euroa palautettiin talousarvioesitykseen.

Omaishoidolle lisärahaa

Omaishoidon tuen 145 000 euron leikkaukset pyyhittiin kaupunginhallituksessa yli, mutta sama summa esitetään vähennettäväksi koti- ja vanhuspalveluiden ostomäärärahoista.

Vanhukset eivät saa Riihikotiin odotettua uutta hoitajan tointa, jollei valtuusto päätä toisin. Myöskään avustavaa talous- ja velkaneuvojaa ei esitetä eikä yrityskoordinaattoria.

Hallintokunnilla on edessä iso urakka, sillä niiden on käytävä läpi kaikki työnkuvat ja kiinteistöjen käyttöasteet ensi vuonna, mikäli kaupunginhallituksen yksimielinen esitys saa myös valtuuston hyväksynnän.

Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2014-2017 taloussuunnitelmasta maanantaina 9. joulukuuta. (HäSa)

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic