Kanta-Häme

Rintamaveteraanien avokuntoutuksen siirto onnistui hyvin

Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Samuel Savander on tarkastellut opinnäyteyössään Hämeenlinnan Terveyspalveluiden rintamaveteraanikuntoutuksen ensimmäistä vuotta asiakasnäkökulmasta.

Toiminta on siirtynyt yksityiseltä sektorilta julkiselle ja toimeksiantaja halusi tietoa pilottivuoden onnistumisesta. Asiakastyytyväisyyden arvioinnin lisäksi opinnäytetyössä esitetään kehittämisehdotuksia tulevaa rintamaveteraanien avokuntoutusta varten.

Tutkimuksen aineisto on kerätty 39 asiakkaalta palautelomakkeilla sekä kuuden asiakkaan puhelinhaastattelulla. Palautelomakkeet sisältävät kolmetoista kysymystä koskien asiakkaan kuntoutusjakson eri osa-alueiden toteutumista. Osa-alueina ovat virkistystoiminta, kuntoutusosuus ja hyvinvointiosuus.

Tulokset osoittavat, että ensimmäinen vuosi on ollut asiakasnäkökulmasta onnistunut. Tätä tukevat sekä palautekyselylomakkeista saadut tulokset että haastatteluista saadut mielipiteet. Keskiarvosana koko kuntoutusjaksosta on 8,3 asteikolla yhdestä kymmeneen, jossa arvo yksi on täysin tyytymätön ja arvo kymmenen täysin tyytyväinen. Erityistä kiitosta saa hoitohenkilökunnan asiakaslähtöinen asennoituminen jakson osallistujia kohtaan.

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic