Kanta-Häme Hämeenlinna

Rintamaveteraanit saavat jatkossa kaikki kotipalvelut maksutta: kustannuksille ei ole ylärajaa

Jatkossa jokainen rintamaveteraani saa kotona asumista tukevat palvelut ilmaiseksi.
Rintamaveteraani Erkki Helenius ja hänen vaimonsa Anna-Leena asuvat Hämeenlinnassa ja osan vuodesta Floridassa, jossa heidän tyttärensä asuu perheineen. Kuva: Sara Aaltio
Rintamaveteraani Erkki Helenius ja hänen vaimonsa Anna-Leena asuvat Hämeenlinnassa ja osan vuodesta Floridassa, jossa heidän tyttärensä asuu perheineen. Kuva: Sara Aaltio

Talvi- ja jatkosodan veteraani Erkki Helenius asuu vaimonsa Anna-Leenan kanssa Hämeenlinnassa.

Marraskuussa muuttunut laki mahdollistaa sen, että Erkki käy kerran viikossa Ilveskodissa tapaamassa muita veteraaneja. Veteraanit haetaan kodeistaan taksilla.

– Kyllä Hämeenlinnassa ovat veteraanien asiat nyt hyvin, Erkki Helenius pohtii.

Moni Heleniuksen rintamaveteraaniystävistä asuu edelleen kotona.

– Meillä käy siivooja kerran kuukaudessa tekemässä raskaan siivouksen, sillä on ihan kivaa tehdä perussiivous itse. Samoin on pyykin kanssa. Pesulassa pestään lakanapyykki, mutta pikkupyykin pesen itse, Anna-Leena Helenius kertoo.

Valtiokonttori maksaa kustannukset

Marraskuun alussa rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi.

Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Määrärahaa voi käyttää itsenäistä selviytymistä tukeviin palveluihin ja niistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.

Kustannukset maksaa Valtiokonttori. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta.

Marraskuun alussa Hämeenlinnassa kotona asuvia veteraaneja oli 67 ja asumispalveluyksiköissä asui 32 veteraania.

Hämeenlinnassa myönnetään veteraaneille eniten kotipalvelua

Hämeenlinnassa osa palveluista toteutetaan kaupungin omana toimintana ja osa ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluntoteuttaja sovitaan yhteistyössä veteraanin kanssa.

– Hyviä, toimivia ja veteraaneille entuudestaan tuttuja palvelusuhteista ei ole haluttu vaihtaa tämän lakimuutoksen myötä, kertoo Hämeenlinnan kaupungin asiakasohjausyksikön päällikkö Tanja Avelin.

Tanja Avelin kertoo, että palveluohjaajien kartoituksen jälkeen kullekin veteraanille on myönnetty palvelut yksilöllisiin tarpeisiin perustuen.

– Tällä tavalla kukin veteraani saa juuri hänen toimintakykyynsä ja tarpeeseensa vastaavat palvelut. Palvelutarvetta arvioidaan uudestaan niin usein kun on tarvetta ja sen perusteella palveluja lisätään tai muutetaan.

Hämeenlinnassa eniten veteraaneille myönnetään kotipalvelua.

– He tarvitsevat pääsääntöisesti apua ihan päivittäisissä perustoimissa ja siivouksessa. Myös kuljetus- ja ateriapalvelut ovat tyypillisimpiä veteraanien käyttämiä palveluja, Avelin kertoo.

Palveluihin oikeutettuja niin miehet kuin naisetkin

Rintamaveteraanipalveluihin ovat oikeutettuja Suomessa asuvat rintamaveteraanit, jotka ovat osallistuneet vuosien 1939–1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Palveluihin ovat oikeutettuja niin miehet kuin naisetkin.

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10 prosenttia tai enemmän saavat vastaavat edut sotilasvammalain nojalla. Siksi he eivät voi saada rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluita.

Uudistus ei oikeuta veteraanien puolisoita tai leskiä saamaan kotipalveluja maksutta, mutta veteraanin kanssa samassa kodissa asuva puoliso hyötyy toki esimerkiksi siivouspalveluista.

Monenlaisia palveluja suoraan kotiin

Kunnissa kotiin myönnettävät avopalvelut voivat olla esimerkiksi kotiapu- ja hoivapalveluita, päivätoimintaa, ateriapalvelua kotiin kuljetettuna tai palvelukeskuksessa, lounasseteleitä, kylvetyspalveluita, vaatehuoltopalveluita, siivouspalveluita, kauppa- ja asiointipalveluita, kuljetuspalveluita, pihatöitä, jalkahoitoa, kodin pieniä muutostöitä, turvapuhelinpalvelua, apteekissa tapahtuvaa lääkkeiden annosjakelua, apuvälineisiin liittyviä palveluita ja liikkumista tukevia palveluita, kuten taksikortti.

Palvelut voidaan järjestää myös palveluseteliä hyväksi käyttäen. On mahdollista, että myös palvelutalossa, tehostetussa palveluasumisessa, perhehoidossa tai ryhmäkodissa asuva veteraani voi saada kotona asumista tukevia palveluja.

Myös kilometrikustannukset palveluihin korvataan

Ateriapalvelu voidaan järjestää kunnan omana toimintana tai esimerkiksi lounasseteleillä. Lounassetelin käyttö edellyttää, että rintamaveteraani kykenee itse hankkimaan ateriapalvelun lounasseteliä hyväksi käyttäen.

Ateriapalvelu ei sisällä mahdollisuutta ostaa ruokatarvikkeita kaupasta.

Myös palveluihin mahdollisesti liittyvät kilometrikustannukset korvataan. HäSa