Kanta-Häme

Rise: Hämeenlinnaan moderni naisvankila

Rikosseuraamuslaitos on saanut valmiiksi toimitilavisionsa, jonka on tarkoitus määrittää tulevaisuuden vankilaverkko. Visiota jouduttiin päivittämään, koska valtion budjettikehystä vuosille 2015–2018 leikattiin keväällä.

– Suunnitelman avulla pystymme toteuttamaan säästövelvoitteemme. Vankipaikkaluku säilyy vankilukuennusteen mukaisena. Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen alueelliset näkökohdat huomioon ottaen, ja siinä on pyritty ottamaan huomioon väestökehitysennusteet. Pyrimme myös kohdentamaan resursseja yhteiskunnan turvallisuutta edistävään, vaikuttavaan lähityöhön, sanoo pääjohtaja Esa Vesterbacka.

Hämeenlinnan osalta suunnitelma tarkoittaa, että vanhan vankilarakennuksen noin 45 miljoonan euron peruskorjauksesta luovutaan ja rakennetaan tilalle 80-paikkainen uudisrakennus vankisairaalarakennuksen yhteyteen.

Uudisrakennus on määrä suunnitella pyrkien ”moderneihin, naisten erityistarpeet huomioon ottaviin ratkaisuihin”. Hämeenlinnan miesvangit aiotaan sijoittaa Mikkelin vankilaan sen peruskorjauksen valmistuttua, aikaisintaan syyskuussa 2015.

Paras mahdollinen

Hämeenlinnan vankilan johtaja Samuli Laulumaa pitää syntynyttä esitystä parhaana mahdollisena ratkaisuna kehysriihen jälkeisessä tilanteessa.

– Pidän ratkaisua realistisena ja Hämeenlinnan kannalta myös jossain määrin positiivisena. Lakkautusuhan alla olleista vankiloista tämä on ainoa, johon kohdistuu uudisrakentamista.

Visiossa Kerava muutetaan avolaitokseksi, jonka suljetun osaston 80 vankipaikkaa siirretään Turun vankilaan väliaikaisesti, kunnes Helsingin vankilan peruskorjaus valmistuu. Pyhäselän vankila muutetaan avolaitokseksi ja Pelson vankila peruskorjataan osittain. Juuan, Sulkavan ja Huittisten avovankilat lakkautetaan.

Hämeenlinna on todennäköisesti saamassa vankisairaalansa yhteyteen myös psykiatrisen yksikön, joka siirtyy Vantaalta.

– Tämä on kuitenkin vasta Risen esitys, mikä vaatii vielä poliittisen päätöksen seuraavalta maan hallitukselta, Laulumaa muistuttaa.

10–20 miljoonaa

Hämeenlinnan osalta vision mainitsema ”moderni naisvankila” muistuttaa hyvin pitkälle Laulumaan itse esittämää näkemystä, jossa tulevaisuudessa Hämeenlinnan naisvankila limittyy tiiviisti yhteistyöhön Miekkalinnan tilojen, vankisairaalan ja avolaitosten muodostamassa verkostossa.

– On vielä tarkemmin määrittelemättä, mitä modernilla naisvankilalla tarkoitetaan, mutta uskon sen kehittyvän vastaavaan suuntaan kuin olemme täällä ajatelleet.

Laulumaa ei halua lähteä spekuloimaan, mikä olisi uuden vankilarakennuksen hinta.

– Missään nimessä se ei ole lähelläkään vanhan osan peruskorjauksen arvoa.

Ison vankilaosaston rakennuskustannus liikkuu noin 5–6 miljoonan euron paikkeilla. 80-paikkaiseen vankilaan sisältyy ainakin muutama osasto, jolloin puhuttaisiin Hämeen Sanomien arvion mukaan noin 10–20 miljoonan investoinnista.

Työpaikat vähenevät

Iso kysymys jää, mitä vanhalle vankilarakennukselle tulevaisuudessa tapahtuu?

– Kysymyksiä on vielä enemmän kuin minulla vastauksia, Laulumaa toteaa.

Vankilan purkaminen maksaisi miljoonia euroja ja vaatisi Museoviraston hyväksynnän. Tilojen uusiokäyttöä Laulumaa pitää hyvin vaikeana.

– Rakennukset jäävät vankila-alueen sisälle. Tilojen omistajalla eli Senaatti-kiinteistöillä on tietysti monia muitakin vastaavia, esimerkiksi puolustusvoimilta jääneitä rakennuksia käsissään.

Vanhastaan vankilassa on miehille 78 ja naisille 94 paikkaa. Uudisrakennuksen myötä miesten paikat jäisivät pois, mikä vaikuttaa vankilan henkilöstömäärään.

– En lähde silläkään luvulla spekuloimaan. Selvää kuitenkin on, että visio lähtee kokonaisuudessaan vähenevästä työntekijöiden määrästä, Laulumaa sanoo. (HäSa)