Kanta-Häme

Riskiristeys saa ensi vuonna lisäkaistan

Ainakin pyöräilijän kannalta yksi kaupungin vaarallisimpia risteyksiä on Viipurintien ja Paavo Cajanderin kadun kulmaus.

Siinä kevyelle liikenteelle palaa samaan aikaan vihreä valo, kun rautatieasemalle kääntyvä liikenne ajaa suojatien yli.

Risteysjärjestelyihin on luvassa parannus ensi vuonna. Yhdyskuntalautakunta pyrkii ottamaan ensi vuonna investointiohjelmaansa lisäkaistan rakentamisen Viipurintieltä oikealle Paavo Cajanderin kadulle kääntyvälle liikenteelle.

Tällöin oikealle kääntyvälle liikenteelle ja kevyelle liikenteelle tarkoitetut liikennevalot eivät olisi yhtä aikaa vihreällä kuten nyt.

Yksisuuntaisuuskin esillä

Ongelmana on ollut se, että pyöräilijät saattavat tulla varsin vauhdikkaasti kohti risteystä rautatien ylittävältä sillalta. Heitä on vaikea havaita erityisesti oikealle kääntyvistä linja-autoista.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki vuosi sitten aloitteen ongelmaristeyksen parantamisesta.

Aloite ehti jo välillä hävitä jonnekin kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan välimaastoon.

Kun perussuomalaiset kiinnittävät asiaan huomiota, se kaivettiin esiin ja on nyt etenemässä valtuuston käsittelyyn.

Perussuomalaiset esittivät, että Paavo Cajanderin kadusta tehtäisiin osin yksisuuntainen ja suojatie siirrettäisiin kauemmas risteyksestä. Tällöin rautatieasemalta itään suuntautuva liikenne ohjattaisiin Hämeentien kautta.

Vanha suunnitelma

Kunnallistekniikan suunnittelija Hannu Sainio, että Paavo Cajanderin kadun osittainen yksisuuntaisuus lisäisi ruuhkia Viipurintien ja Hämeentien nykyäänkin ruuhkaisessa risteyksessä.

Yhdyskuntalautakunta päätti ratkoa ongelmaa lisäkaistalla. Se on ollut suunnitelmissa jo vuodesta 2008. Nyt se pyritään sisällyttämään seuraavaan investointiohjelmaan.

Myös viime vuonna valmistuneessa Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa (Ekoliitu) esitettiin lisäkaistan rakentamista tähän risteykseen kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. (HäSa)

Menot