fbpx
Kanta-Häme

Ruoan verotus vähentää jo kulutusta

Suomalaista ruokaa verotetaan liikaa. Se näkyy jo tuotannossa, joka on lähtenyt selvään laskuun.

Näin jyrähtää Elintarviketeollisuusliiton (ETL) toimitusjohtaja Heikki Juutinen, jonka mukaan elintarvikeala on pitänyt viime vuodet hengissä Suomen taloutta.

– Alalta on voitu kerätä veroja, mutta nyt on raja saavutettu. Haittavaikutukset alkavat näkyä liian pahasti, Juutinen sanoo.

ETL:n mukaan alalta kerätään tänä vuonna noin 4,2 miljardia veroeuroa, mikä kattaa noin kahdeksan prosenttia valtion budjetista.

Päivittäistavarakaupan laskelmien mukaan ruoan hinnasta 41 prosenttia koostuu erilaisista veroista. Elintarvikkeiden 14 prosentin arvonlisäveron päälle lasketaan kaikki muut verot, joita ketjussa maksetaan esimerkiksi kuljetuksesta ja sähköstä sekä työnantaja- ja yhteisöveroina.

Lisäksi makeisveron piirissä on Juutisen mukaan noin kolmannes alan tuotteista.

Hän muistuttaa, että raaka-ainekustannukset määräytyvät markkinoilla. Sen sijaan energia-, työvoima- ja kuljetuskuluista päätetään osittain kotimaassa.

– Tuleeko sähkö- ja dieselveroihin korotuksia? Niillä on heti suoria vaikutuksia ruokaketjuun.

ELINTARVIKETEOLLISUUDEN tuotanto ja liikevaihto ovat laskeneet vuodesta 2013 lähtien. ETL:n mukaan tuotannon lasku on entisestään jyrkentynyt tämän vuoden aikana.

Noin 15 prosenttia elintarviketuotannosta menee vientiin ja loput myydään kotimarkkinoilla. Alan vienti romahti Venäjän tuontipakotteiden vuoksi.

Juutisen mukaan tilanne on tällä hetkellä hyvin poikkeuksellinen, sillä samanaikaisesti pitäisi selvitä ostovoiman alenemisesta, kulutuskysynnän heikkoudesta, Venäjän vientiongelmista, alhaisista maailmanmarkkinahinnoista ja kohonneista veroista.

– Tilanne on hankala: tuotannon volyymit ovat viiden prosentin laskussa. Kotimainen kysyntä on tällä hetkellä riittämätöntä. Se on elvytettävä oikeanlaisella veropolitiikalla, Juutinen sanoo.

ETL:n elokuussa tekemässä kyselyssä joka toinen yritys kertoi kannattavuutensa alentuneen.

ALA ON KYLLÄSTYNYT jatkuviin alkoholi- ja makeisverojen korotuksiin, joiden se kokee vääristävän markkinoita ja lisäävän ostosmatkailua etelänaapuriin.

Halvemman ruokalaskun perässä Viroon ei vielä ainakaan suuressa mittakaavassa matkailla.

– Makeispuoli näkyy ihan selvästi, mutta ei niinkään ruoka, vaikka hinnoissa onkin eroa. Kyllä se idea on useimmiten alkoholimatkailu ja sen lisäksi ostetaan makeisia, Juutinen arvioi.

Hän poistaisikin makeisveron kokonaan ja alentaisi pitkällä tähtäimellä myös alkoholiveroa lähemmäksi Viron tasoa.

– Se auttaisi elvyttämään kotimaista juomaketjua. Toimialalla työllistetään valtava määrä ihmisiä aina ohrapelloilta lähtien.

Juutinen odottaa hallitukselta päätöksiä myös isojen uudistusten kuten soten ja eläkeiän nostamisen suhteen.

– Yhdessä työvoimakustannusten alentamisen kanssa ne luovat tilanteen, jossa ei tarvitse kerätä niin paljon veroja, Juutinen uskoo.

Menot