Kanta-Häme

Ryhmäkoon kasvattamisesta kokeilu päivähoidossa

Uusi päivähoitoasetus mahdollistaa päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamisen elokuun alusta alkaen. Hämeenlinna ei lähde suoraan muuttamaan ryhmäkokoja, mutta aikoo aloittaa elokuussa asiaa koskevan kokeilun.

Lasten ja nuorten lautakunta päättää kokeilusta tiistaisessa kokouksessaan.

Tilaajapäällikkö Seija Mäkinen kertoo, että tässä vaiheessa ei ole tiedossa, millä alueella tai alueilla kokeilu järjestetään. Hämeenlinnahan on jaettu päivähoidon osalta seitsemään maantieteelliseen alueeseen.

– Tuotantopuoli ratkaisee, missä kokeilu toteutetaan. Pääasia on, että tätä ei oteta yhdessä rysäyksessä käyttöön.

Uusi asetus muuttaa päivähoidon työntekijämäärän suhdelukua 1:7:stä 1:8:aan (yksi koulutettu työntekijä kahdeksaa lasta kohti). Hämeenlinnassa yli 3-vuotiaitten hoidossa on kyse yleensä kolmen työntekijän ryhmistä, joissa lapsiluku voisi siis kasvaa kolmella.

Aina ei lapsimäärää voida kuitenkaan lisätä, esteeksi voi muodostua esimerkiksi riittämätön ilmanvaihto. Niissä tapauksissa voidaan harkita henkilökunnan määrän vähentämistä. Vapautuvaa henkilökuntaa voitaisiin käyttää liikkuvina sijaisina niissä kohteissa, joissa kulloinkin on tarvetta. HäSa