Kanta-Häme

Ryksin leikkausten poisveto sai Riihimäen takajaloilleen

Riihimäen kaupunginhallitus haluaa selkeitä perusteita suunnitelmalle siirtää vaativat leikkaukset Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksiköstä Hämeenlinnaan.

– Kaupunginhallitus kuuli Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Järvistä maanantaina. Hallitus vaati selkeitä laskelmia päätöksen tueksi, kertoo Riihimäen hallintojohtaja Jussi Savola.

Markku Järvinen toteaa sairaanhoitopiirin johtoryhmän tarkoituksena olevan toteuttaa nyt esitetty suunnitelma jo tämän syksyn aikana.

Päätös puskan takaa

Riihimäellä suututtaa erityisesti Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin operatiivisen johdon päätöksen ilmoittaminen jäsenkunnille ilman neuvotteluja tai kuulemista.

– Odotamme Riihimäellä vahvoja perusteluja. Haluamme tietää toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja erityisesti laskelmat säästöistä, Savola toteaa.

Johtajaylilääkäri Markku Järvinen ei pidä säästöjä ensisijaisena perusteena Ryksin muuttamiseen päiväkirurgiseksi sairaalaksi. Hän arvioi kuitenkin varovasti potilaspaikkojen vähenemisen tuovan noin 600 000 euron vuotuiset säästöt.

Leikkausten siirto Hämeenlinnaan ei kaupunginhallituksen, Päivi Terävän eikä Jussi Savolan mukaan saa missään nimessä johtaa uusiin investointeihin Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikössä.

Hausjärven kunnan edustajana Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallituksessa istuva kunnanjohtaja Päivi Terävä pitää mahdottomana ajatuksena, että Hämeenlinnaan rakennetaan miljoonien eurojen lisätiloja, jos Ryksin tilat samaan aikaan seisovat tyhjinä.

Keskussairaalan tilat riittävät keskittämisen jälkeen johtajaylilääkäri Markku Järvisen mukaan vähintään viiden tai kymmenenkin vuoden tarpeisiin ilman lisärakentamista.

Ryksin Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja ja Riihimäen kaupunginhallituksen jäsen Mirja Lammi (kesk.) arvioi Hämeenlinnaan siirtyvän Ryksistä yli 400 leikkausta vuodessa.

– Henkilökunta viestii jo nyt Hämeenlinnan leikkaussalien ja heräämöjen olevan ylikuormitettuja. Ortopedian ja silmäsairauksien leikkausjonot ylittävät hoitotakuiden odotusajat, Lammi kertoo.

Päivystys ei kestä perusteluna

Sairaanhoitopiirin operatiivisen johdon mukaan Riihimäen sairaalan tilannearvioon vaikuttaa vireillä oleva asetus kiireellisestä hoidosta ja päivystystoiminnasta.

Asetus saattaa lopettaa nykyisen kaltaisen leikkaus- ja vuodeosastotoiminnan sairaalasta, jossa ei ole kirurgia yöaikaan.

Johtajaylilääkäri Markku Järvinen toteaa erityisesti päivystyksen, mutta myös sairaanhoitopiirin talouden tasapainottamistarpeiden johtaneen esitykseen.

– Pitkällä tähtäimellä Riihimäen yksikössä ei pystytä ylläpitämään päivystystasoa, joka mahdollistaisi hoitoa vaativien potilaiden leikkaamisen, Järvinen painottaa.

Alustavassa luonnosvaiheessa ja lausuntokierroksella olevaa päivystysasetusta ei voi Riihimäen mielestä käyttää perusteena leikkaustoiminnan keskittämiselle.

– Kenelläkään ei ole tietoa mikä on asetuksen lopullinen sisältö, eikä edes nykyisestä luonnoksesta voi vetää sitä johtopäätöstä, että vaativammat kirurgiset leikkaukset edellyttävät kirurgin fyysistä yöaikaista läsnäoloa, korostaa Jussi Savola.

Kunnanjohtaja Päivi Terävä haluaa selkeyttä myös päivystykseen nojautuviin perusteluihin.

– On omituista, että nyt perustellaan tehtäviä muutoksia vedoten myös perusterveydenhuollon päivystyksen siirtoon Hämeenlinnaan.

– En hyväksy, että näin pyritään vaikuttamaan kuntien päätöksentekoon perusterveydenhuollon päivystyksestä.

Terävä muistuttaa, että perusterveydenhuollon päivystys toimi Riihimäellä pääterveysasemalla, kunnes keskitettiin erikoissairaanhoidon kanssa saman katon alle Ryksin tiloihin.

Ryksin tulevaisuus riippuu Riihimäen seudun kuntien mielestä ennen kaikkea valtion sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisratkaisuista.

Sairaala tarjolla kuntaomistukseen

Riihimäen seudun terveyskeskus on esittänyt pohdittavaksi kuviota, jossa alueen kunnilla olisi oma, vahva terveydenhuollon keskittymä Riihimäen sairaalan tiloissa.

– Me emme voi suunnitella mitään ennen kuin tiedämme, mitä valtio kaavailee. Sen jälkeen voimme ratkaista, mitkä kunnat ovat kuntayhtymässä ja lähteä kehitystyöhön, Päivi Terävä toteaa.

Terävä toteaa, että myös puheet Ryksin rakennuksen ostosta kuntien omistukseen ovat ennenaikaisia.

Valtion ratkaisuja odotellaan vielä ennen joulua.

Johtajaylilääkäri Markku Järvistä ei tavoitettu haastateltavaksi tähän juttuun.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitus keskustelee tilanteesta ensi viikolla seminaarissaan, mutta asialistalle aihe nousee kokouksessa 26. syyskuuta.(HäSa)