Kanta-Häme

Ryttylä ei saa vieläkään uutta koulua

Rakentaminen on nipistetty kahden seuraavan vuoden aikana Hausjärvellä välttämättömiin korjauksiin. Ryttylän koulun uudisrakentamisen piti alkaa vuonna 2016, mutta nyt kunnanjohtaja Päivi Terävän taloussuunnitelma esittää alkamista vuoteen 2018.

– Ensi vuoden talousarvio on 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ryttylän koululle ei enää saada valtionosuutta, kun niiden jako koulujen perustamishankkeille loppuu kokonaan vuoden vaihteessa, perustelee Päivi Terävä.

Ryttylän rakennushankkeen lykkääminen ei ainakaan suoraan ratkaise kiisteltyä Karan koulun tulevaisuutta. Karan koulu on ollut tarkoitus lakkauttaa, kun Ryttylän kouluremontti valmistuu.

– Tässä taloussuunnitelmassa ei oteta Karan kouluun kantaa. Sitä ei tässä myöskään esitetä lakkautettavaksi ensi vuonna, Päivi Terävä sanoo.

Ryttylään on jo valmistunut päiväkoti ja vanhat päiväkodin tilat on saneerattu koulutiloiksi. Vanha koulu on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusi.

Verot kiristyvät vuonna 2016

Miinusmerkkiseen talousarvioon päädyttiin, kun kunnanvaltuusto jätti korottamatta kuntaveroprosenttia ensi vuodeksi eikä juuri kiristänyt kiinteistöverotustakaan. Tavoiteltua lähes puolen miljoonan euron tulojen lisäystä ei ole pystytty korvaamaan leikkauksin.

Kunnallisveroon ja kiinteistöveroihin suunnitellaan vuonna 2016 korotusta, jonka vaikutukset olisivat 0,75 veroprosentin tuoton verran.

Onnekseen Hausjärvi menettää valtionosuusuudistuksessa vain 100 000 euroa. Tosin vuoden 2012–2017 valtionosuusleikkaukset vähentävät kunnan tulojen määrää 11 miljoonalla eurolla. Summa on samaa suuruusluokkaa Ryttylän koulukeskuksen ja päiväkodin rakennushankkeen kanssa.

Vammaisille ryhmäkoti

ja kouluille kaksi opettajaa

Kuntalaisten verotus ei kiristy, mutta talousarvio tuo asukkaille jopa uutta. Vammaisille perustetaan uusi ryhmäkoti, jossa lievästi kehitysvammaiset voivat asua ja harjoitella itsenäistä asumista. Ryhmäkoti saa 2,5 työntekijää, mutta yöpäivystystä ei ole.

Myös vanhustenhuoltoon saadaan kaksi uutta hoitajaa hoivaosastolle. Entinen 14-paikkainen terveyskeskuksen vuodeosasto toimii nyt kunnan ylläpitämänä hoivaosastona.

Peruskoulujen ryhmäkoot pidetään Hausjärvellä pieninä, vaikkeivät kunnat enää saa siihen erillistä valtion tukea. Ensi elokuussa aloittaa kaksi uutta luokanopettajaa.

Työttömyyden hoitoon lisätään 200 000 euroa, josta puolet käytetään lisäämällä pitkäaikaistyöttömien työllistämistä viidellä hengellä.

– Tänä vuonna lasten huostaanottojen ja lastensuojelumenojen määrä on vähentynyt. Jatkamme edelleen lapsiperheiden tukemista tehostetulla perhetyöllä, mikä näyttää onnistuneen, Päivi Terävä toteaa.

Kunnan menot eivät nyt kasva

Menot kasvavat vain kaksi prosenttia tästä vuodesta. Tänä vuonna menokuri on onnistunut yli odotusten, sillä toimintamenot eivät ole kasvaneet lainkaan viime vuodesta.

Parin seuraavan vuoden aikana kunnan oman toiminnan menot eivät kasva, mutta sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen kuntayhtymien menojen kasvu kasvattaa kunnan menoja 1,4 prosentilla.

– Hausjärveläiset ovat käyttäneet 30 viime kuukauden aikana sen verran vähän erikoissairaanhoitoa, että sairaanhoitopiirin menot kasvavat meillä ensi vuonna vain prosentin, kun Lopella kasvu ylittää kymmenen prosenttia, Päivi Terävä toteaa.

Talousjohtaja Markus Peevo muistuttaa, että kunnan tulojen arvioidaan kasvavan 1,5 prosenttia eli vain hitusen enemmän kuin terveydenhuollon menot.

Vielä ennen joulua Hausjärvellä muutetaan kuluvan vuoden talousarviota. Alun perin 1,3 miljoonaa euroa miinuksella ollut budjetti on vuoden mittaan korjautunut verotulojen 6 prosentin kasvun avulla. Alijäämä kutistuu 300 000:een.

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion tiistaina 9. joulukuuta. (HäSa)