Kanta-Häme

Saarioinen ensi vuoden kaavoitusohjelmaan

Hämeenlinnan kaupunki ja YIT käyvät torstaina neuvotteluja Saarioisten eli entisen Mensan tontin kaavoituksesta.

Tilaajajohtaja Päivi Saloranta kertoo, että alue on tulossa kaupungin ensi vuoden kaavoitusohjelmaan. Tarkoitus ei ole suunnittelussa pitäytyä vain Saarioisten alueeseen, vaan samassa yhteydessä varaudutaan kaavoituksellisesti myös laajemmin alueen tulevaisuuteen kuten esimerkiksi pysäköinnin järjestelyihin.

YIT Rakennus oy ja Saarioinen oy tekivät tammikuussa esisopimuksen, jonka mukaan YIT ostaa vajaan 3,2 hehtaarin alueen Varikonniemen kyljestä asuntorakentamiseen. Lopulliset kaupat alueesta on tarkoitus tehdä kaavoituksen valmistuttua.

Rakennustöiden arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna 2014. Lähtökohtana on pidetty, että osa vanhoista rakennuksista jää paikoilleen ja niille kehitetään uusia käyttötarkoituksia. Yhteensä alueelle on kaavailtu asuntoja 30 000 neliömetrin verran, mikä tarkoittaisi noin 650 uutta asukasta asemanseudulle.

Vanhimmat nykyään Saarioisten omistamat tehdasrakennukset ovat 1920-luvulla toimintansa aloittaneen Suomen Sotilassäilyke oy:n peruja.

Varsinainen Varikonniemi on tarkoitus säilyttää nykyisenkaltaisena puistomaisena ulkoilualueena. (HäSa)

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic