Kanta-Häme

Saariskotia ehdotetaan vuokra-asunnoiksi

Kaupungin keskustassa sijaitseva palvelutalo Saariskoti muuttuu tavalliseksi iäkkäille ihmisille suunnatuksi vuokrataloksi, jos ikäihmisten lautakunta hyväksyy sille tehdyn päätösesityksen.

Lukiokadulla sijaitsevassa Saariskodissa on 24 asuntoa ja 11 työntekijää, jotka ovat paikalla aamuseitsemästä iltayhdeksään. Öisin talossa ei ole henkilökuntaa.

Tällä hetkellä Saariskodissa on monenkuntoisia asiakkaita. Paljon apua tarvitsevia on vähän. Suurin osa asukkaista selviytyy arjesta pienellä avulla, mutta ohjausta he kuitenkin tarvitsevat.

Henkilökunta päivisin

Kaupungin näkökulmasta nykyinen asiakaskunta ja heidän palvelutarpeensa eivät vastaa palveluasumisen sisältöä.

Suuri osa heistä ei tarvitse sitä, että hoitajat ovat päivisin jatkuvasti paikalla.

Tilaajapäällikkö Leena Harjula esittää ikäihmisten lautakunnalle, että Saariskodista tulisi tavallinen ikäihmisten vuokratalo, johon Realia Isännöinti valitsee asukkaat.

Jokaisen asukkaan palvelutarpeet selvitettäisiin yksilöllisesti ja he olisivat kotihoidon asiakkaita. Asunnon vuokra ja palvelut on tarkoitus erottaa toisistaan.

Asuntoja tyhjillään

Taustalla on se, että täällä hetkellä Saariskotiin on ollut vaikea löytää asukkaita ns. SAS-ryhmässä.

Heidän pitäisi olla riittävän hyväkuntoisia, koska öisin talossa ei ole henkilökuntaa. Apua saa ainoastaan turvapuhelimella.

Saariskoti sijaitsee hyvällä paikalla keskustassa. Sillä on hissit. Silti kolme asuntoa on tyhjillään, koska sopivia asukkaita ei ole löytynyt.

Muutosta myös perustellaan laatusuosituksella, jonka mukaan yhä useamman vanhuksen on voitava asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä.

Mahdollisesta muutoksesta on pidetty asukkaille ja heidän omaisilleen tiedotustilaisuus. Myös henkilöstölle on järjestetty yt-menettelyn mukainen tiedotustilaisuus.

Ikäihmisten lautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona seminaarikokouksessaan. (HäSa)

SAS-ryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka koordinoi vanhuspalveluiden käyttöä sekä avo- että laitoshoidossa. Lyhenne SAS tulee sanoista selvitä, arvioi ja sijoita.

 

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic