fbpx
Kanta-Häme

Säästyykö Alvettulan päiväkoti? Vieläkö Seminaarin koulusta väännetään? – Katso suora lähetys valtuustosta kello 18

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päättää tänään muun muassa Alvettulan päiväkodin kohtalosta. Kuva: Sara Aaltio

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto päättää tänä iltana, lakkautetaanko päiväkoteja kantakaupungista ja Hauhon Alvettulasta.

Hyväksyttävänä on selvitys siitä, kuinka kaupungin lapsimäärän kehitys vaikuttaa varhaiskasvatuksen palveluverkkoon ja hoitopaikkojen määrään.

Selvityksessä esitetään Alvettulan lisäksi Ahveniston, Vuorentaan ja Kaurialan päiväkotien sekä Kaivokadun päiväkodin kahden yksikön lakkauttamista. Myöhemmin voitaisiin lakkauttaa Idänpään päiväkoti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta (sihy) päätti syyskuun puolivälissä yksimielisesti, että Alvettulan päiväkoti jatkaa toimintaansa. Perusteluiksi lautakunta kirjasi, että lapsimäärät ovat muuttuneet Alvettulassa positiiviseen suuntaan, eikä pitkälle menevää ennustetta voi tehdä.

Sihy päätti poistaa Alvettulan päiväkodin lakkautuksen myös toimialansa talousarvioesityksestä, Alvettulan koulun lailla.

Kaupunginhallitus kuitenkin päätti kaksi viikkoa sitten osaltaan hyväksyä päiväkotiselvityksen sellaisenaan, eli se asettui Alvettulan päiväkodin lakkauttamisen kannalle. Se päätti myös esittää selvityksen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallituksessa Lulu Ranne (ps.) ehdotti, että hallitus yhtyy lautakunnan yksimieliseen päätökseen, mutta ehdotusta ei kannatettu.

Ennakkojuttu jatkuu videoikkunan jälkeen:

Säästöä tulisi 56 000 euroa vuodessa

Alvettulan päiväkodissa on 14 lasta. Toiminnan ylläpitäminen vaatii kolme työntekijää.

Päiväkodin hoitovuokra on kaupungin päiväkodeista selvästi pienin, noin 23 000 euroa vuodessa.

Esityksen mukaan päiväkoti lakkautettaisiin elokuusta 2021 alkaen ja toiminta siirtyisi Hauhon kirkonkylän päiväkotiin. Säästöä tulisi viranhaltijoiden arvion mukaan 56 000 euroa vuodessa.

Selvityksessä Alvettulan päiväkodin sanotaan olevan huonokuntoinen, eikä se vastaa nykypäivän vaatimuksia. Tila edellyttää selvityksen mukaan “pikaisesti peruskorjausta, mikäli päiväkotitoiminta jatkuu”.

Päiväkodin sulkemista vastustava Alvettulan koulun tuki ry on saanut kysymyksiinsä kaupungin tilapalveluilta vastauksen, että “rakennus on yleisesti ottaen hyväkuntoinen”.

Kiinteistöasiantuntijan mukaan tila ei kuitenkaan ole “toiminnallisesti ja käytön kannalta paras mahdollinen”, koska se koostuu kahdesta, yhdistetystä asunnosta.

Varhaiskasvatuksen johto puolestaan on perustellut peruskorjauksen tarvetta tukiyhdistykselle varhaiskasvatuslailla. Sen mukaan tilojen on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia.

Tukiyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Verho on kummastellut, miksi vuosikausia käytössä olleet tilat pitäisi nyt äkkiä peruskorjata.

Seminaarin koulun vuokraus on puhuttanut

Kaupunginvaltuusto saattaa innostua kipakkaan sananvaihtoon myös Seminaarin koulusta, etenkin siitä tehdystä vuokrasopimuksesta.

Sopimus ei tosin tule lainkaan valtuuston käsittelyyn, sillä kaupunginhallituksella oli oikeus hyväksyä se kaksi viikkoa sitten.

Seminaarin koulu tulee valtuustoon kuitenkin toisessa pykälässä, kun käsitellään selvitystä keskustan alakouluverkosta.

Sihy-lautakunta merkitsi syyskuussa tiedoksi selvityksen. Siinä päädyttiin jatkamaan niin Myllymäen kuin Seminaarinkin koulun toimintaa nykyisillä paikoillaan ja tekemään molemmissa myös peruskorjauksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen yksimielisesti, ja nyt asia tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupungin ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n välisen vuokrasopimuksen muutosta käsiteltiin syyskuussa sihyssä kouluselvityksestä erillisenä päätösasiana. Sen sihy hyväksyi niukasti äänin 6–5.

Mia Heinonen (sd.) teki muutosehdotuksen, jonka mukaan lautakunta olisi palauttanut vuokrasopimuksen valmisteluun. Neljä muutakin lautakunnan jäsentä oli sitä mieltä, että vielä oli syytä selvittää sopimuksen elinkaarikustannukset ja esittää lautakunnalle “selkeät luvut ratkaisuista ja vaihtoehdoista”.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuokrasopimuksen muutoksen kaksi viikkoa sitten. Lulu Ranne ehdotti asian palauttamista valmisteluun.

Ranne olisi halunnut selvitystä myös vuokrista ja esimerkiksi Seminaarin kiinteistön ostamisesta, uudisrakentamisesta tai jonkin muun kohteen korjaamisesta tai muuttamisesta koulukäyttöön. Ehdotusta ei kannatettu. HäSa

Menot