fbpx
Kanta-Häme

Sahatavarassa miljardien eurojen vientimenetykset

Riihimäki

Versowood Groupin toimitusjohtaja Ville Kopra laskee, että Suomi on menettänyt heikolla kilpailukyvyllään 3 miljardin euron sahatavaran viennin 2000-luvulla.

– Tällä hetkellä menetämme lähes 400 miljoonaa euroa vuosittain. Samaan aikaan ruotsalaiset sahat painavat täysillä markkinoille sahatavaraa edullisen puun ja heikon kruunun turvin.

Suomalaiset sahat ovat viime aikoina joutuneet yhä suurempiin vaikeuksiin. Versowood ja useat muut yhtiöt käyvät henkilöstön kanssa yt-neuvotteluja.

– POHJOIS-AFRIKASSA, jonka osuus viennistämme on 15 prosenttia, tilanne on huono. Ranskassa, joka on Riihimäen sahan tärkein vientimaa, kysyntä on heikentynyt 3-4 vuotta peräkkäin, Kopra kertoo.

Toimitusjohtaja Kopra ei usko, että markkinatilanne Euroopassa enää tästä heikkenisi. Suomi voi vielä vähän aikaa pudota.

– Euroopassa syntyy hienoista kasvua. Pysähdykseen en usko.

Versowoodilla on oma puunhankinta, joten se kilpailee puukaupoista kolmen suuren metsäyhtiön kanssa. Kemialliseen metsäteollisuuteen on tulossa investointeja, jotka kasvattavat kuitupuun kysyntää. Kopran mielestä on toistaiseksi arvoitus, miten tämä vaikuttaa puukauppaan.

– 10 miljoonaa kuutiota pitäisi saada lisää puuta. Sahojen pitäisi saada tukkeja sellaisella hinnalla, että ne pärjäävät.

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN investoinnit ovat jääneet vähäisiksi, koska kannattavuus on ollut heikko.

–  Meilläkin investoinnit ovat olleet vaatimattomia verrattuna liikevaihtoon. Se on pelottavaa.

Mekaaniseen metsäteollisuuteen ei ole edes odotettavissa investointeja.

– Investoinnit eivät sovi tähän markkinatilanteeseen. Luottamus on palautettava.

BIOTALOUS on Suomen hallituksen suuri tavoite. Sen uskotaan tuovat työtä ja vaurautta. Maan suurimman yksityisen puuyrityksen toimitusjohtaja ei riemastu suunnitelmista.

– En ole oikein ihastunut näihin tukiviidakkoihin.

Toimitusjohtaja Kopra epäilee, miten biotalous antaisi tuloja elinkeinoelämälle ja kansantaloudelle.

– Metsänomistajat saavat 70 prosenttia tuloistaan tukeista. Puun polttaminen ei tuo vientituloja.

Kopran mielestä mekaanista metsäteollisuutta auttaisi, jos se saisi tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan puuta. Hän ei luota projekteihin, kampanjoihin ja hankkeisiin, joilla alaa pyritään muuten kehittämään.

– En usko, että jalostusastetta pystytään paljon nostamaan.

– Puurakentaminen on jäänyt juhlapuheisiin. Tarvitaan asennekasvatusta, sillä tämä on betoniin valettu maa.

KOPRA ON HARMISSAAN alan koulutuksen karsimisesta. Nokian menestyksen siivittämänä puualan koulutusta muutettiin tietotekniikan koulutukseksi. Alan koulutetut työntekijät sijoittuvat myös vääriin tehtäviin.

– Hieman liikaa insinöörejä on siisteissä sisätöissä, kun heitä pitäisi olla tuotannossa.

Versowoodiin kuuluu 12 tuotantoyksikköä, joista kaksi on Virossa. Konsernin liikevaihto on noin 305 miljoonaa euroa ja se työllistää 750 työntekijää.

Yhtiö vie Suomesta ulkomaille nimenomaan sahatavaraa. Viennin osuus liikevaihdosta on noin puolet. Riihimäen sahan tuotannosta 80 prosenttia myydään ulkomaille.

Menot