Kanta-Häme

Sähköinen laskutus kiinnostaa yrityksiä

Kanta- ja Päijät-Hämeen yritykset pitävät yhtenä merkittävänä kehittämiskohteena siirtymistä kokonaan sähköiseen laskutukseen.

– Yhden paperilaskun kokonaiskustannukset ovat keskimäärin 50 euroa, kun taas verkkolaskun kustannus on 10 euroa, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio.

Tietotekniikan hyödyntämisessä keskivertotoimijana omaa yritystään pitää 61 prosenttia vastanneista, Hämeen maakuntien aluetta taas lähes kolme neljännestä. Edelläkävijäksi yrityksensä arvioi reilu viidennes, koko alueen vain 6 prosenttia.

Vastanneista 60 prosenttia katsoo pilvipalveluiden vähentävän kustannuksia ja joka toinen arvioi pilvipalveluiden käytön lisäävän myyntimahdollisuuksia yrityksessään.

Kyselyyn vastasi 160 molempien maakuntien elinkeinoelämän edustajaa.

Yhteyksissä puutteita

Yrityksistä viidennes toteaa, etteivät tietoliikenneyhteydet ole toiminnan kannalta riittävän tehokkaat. Yhteyksiä pidetään hitaina ja epäluotettavina. Suurimpina ongelmien aiheuttajina katsotaan olevan kilpailun puute, operaattoreiden hinnoittelu tai puuttuva valokuituyhteys.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Risto E. J. Penttilän mukaan digitalisaation edistäminen on yksi koko kauppakamariryhmän tämän hetken painopisteistä.

– Digitalisaatio antaa Suomelle mahdollisuuden parantaa tuottavuutta merkittävästi. Meillä ei ole varaa jättää tätä tilaisuutta käyttämättä. (HäSa)