Kanta-Häme

Sähköverkko siirtyy hiljalleen myrskyiltä suojaan

Ilmajohdot katoavat sitä mukaan maisemasta, kun Elenia uusii sähköverkkojaan. Vuonna 2009 tehdyn päätöksen mukaisesti kaikki uudet ja uudistettavat verkot tehdään maakaapeloituina.

– Säävarman sähköverkon piiriin on tavoitteena saada mahdollisimman suuri osa asiakkaista. Tällöin rakentaminen painottuu alkuvaiheessa taajamiin, asutuskeskuksiin sekä alueille, joille runkoverkon yhteydet maakaapeloidaan – esimerkiksi yhteys Hämeenlinnassa Iittalaan, kertoo rakennuttamis- ja hankejohtaja Jarkko Kohtala Eleniasta.

Taustalla vaikuttaa myös syksyllä voimaan tullut sähkömarkkinalain muutos. Se edellyttää, että asemakaava-alueilla sähköhäiriöt saadaan korjattua kuuden tunnin kuluessa ja asemakaava-alueiden ulkopuolella 36 tunnissa.

Maksimirajoihin mennään siirtymäkauden jälkeen siten, että 2020 mennessä sähköyhtiöiltä odotetaan, että puolet niiden asiakkaista on saatu säävarman sähköverkon piiriin. Sataprosenttisesti rajoja tulisi noudattaa vuoteen 2029 mennessä. Laki ei määrittele keinoa, Elenian ratkaisu oli maakaapelointi.

Moreeniin tulee uusi sähköasema

Elenian tavoitteena on nostaa sähköverkkonsa maakaapelointiaste 70 prosenttiin seuraavan 15 vuoden aikana. Tällä hetkellä Kanta-Hämeen sähköverkosta on maakaapeloituna 3 500 kilometriä eli reilut 37 prosenttia.

Yhtiö investoi Kanta-Hämeessä tämän ja ensi vuoden aikana reilut 15 miljoonaa euroa. Maakaapeloinnin lisäksi ohjelmassa on myös sähköasemien rakentamista.

Yksi isoimmista yksittäisistä investoinneista on Moreenin alueelle rakennettava uusi sähköasema. Noin 2,3 miljoonan euron sähköasema palvelee paitsi laajenevaa Moreenin yritysaluetta samalla varmistaa myös kantakaupungin sähkönjakelun varmuutta. Idänpäässä sijaitsevaa sähköasemaa puolestaan laajennetaan noin 800 000 eurolla.

Lähivuosien maakaapeli-investoinnit kohdistetaan pääosin vanhoihin johtoihin taajamissa ja niiden ympäristöissä. Käynnissä olevista kohteista suurimpiin lukeutuu maakaapelin vetäminen Hattulan ja Iittalan välille. Isoja hankkeita on meneillään myös Tammelan keskustassa.

Ensi vuonna uusia hankkeita aloitetaan muun muassa Rengossa, Lopen Pilpalassa, Hattulan Retulansaaren tuntumassa sekä mahdollisesti Turengissa.

Ei paineita korottaa hintoja

Elenian kuluttajahintoihin investoinnit eivät Kohtalan mukaan suoraan heijastu, vaikka maakaapelointi onkin investointikustannuksiltaan ilmajohtojen rakentamista kalliimpaa.

– Hinnat on tarkoitus pitää vakaana, ja maakaapeloinnin vuoksi hinnankorotuspaineita ei ole näköpiirissä.

Maakaapelointi ei ole ainoa tapa turvata sähkönjakelun säävarmuutta, joskin se on Kohtalan mukaan Elenian arvion mukaan paras tapa. Osa sähköyhtiöistä rakentaa edelleen ilmaverkkoa.

Ilmajohtojen poistuessa maisemasta, jää käytöstä pois myös pylväsmuuntamoita. Niiden tilalle Elenia rakentaa tänä ja ensi vuonna lähes 200 puistomuuntamoa. (HäSa)