Kanta-Häme

Sairaalapaikat vähenevät ja palvelutalopaikat lisääntyvät

Vanhustenhuoltoa kehitetään Janakkalassa yhä enemmän niin, että laitospaikat vähenevät, mutta vastaavasti asumispalveluja lisätään.

Laitospaikkojen vähentäminen koskee sekä sairaala- että vanhainkotipaikkoja. Perusturvalautakunta hyväksyi torstaina suunnitelman, jonka mukaan sairaalapaikkoja on kahden vuoden kuluttua enää 52 ja vanhainkotipaikkoja 46.

Lisäksi on tulossa toiminnallisia muutoksia, joita vanhustyön johtaja Eija Kangasmaa pitää tärkeinä.

– Ne tukevat ikäihmisten kotona asumista.

Sairaalassa nyt 60 paikkaa

Nykyinen virallinen sairaalapaikkamäärä on 82, mutta tänä kesänä potilaita oli 78. Heistä kymmenen on siirretty juuri valmistuneeseen Tervakosken Elsakotiin. Sen lisäksi vähennettiin vielä kahdeksan sairaalapaikkaa. Näin on päästy 60 sairaalapaikkaan.

Seuraava askel otetaan kesällä 2015, kun uusi vanhustentalo Toffelakoti valmistuu, ja osa sairaalan pitkäaikaispotilaista siirretään sinne. Sairaalapaikkojen määrä vähenee 52:een.

Myös sairaalapaikkojen laatu muuttuu. Pitkäaikaispaikkojen määrä vähenee suorastaan dramaattisesti, kun nykyisestä 55 paikasta laskeudutaan askel kerrallaan viiteen paikkaan. Akuuttipaikkojen määrä sen sijaan nousee 16 paikasta 26 paikkaan.

Vanhainkotipaikatkin vähenevät

Vanhainkodissakin paikat vähenevät, mutta eivät yhtä paljon kuin sairaalassa. Nykyisin Tapailakodissa on 57 vanhuspaikkaa, ja kahden vuoden päästä paikkoja on 46.

Vanhainkodin pitkäaikaispaikat kuitenkin jopa lisääntyvät. Nykyisin niitä on 36, ja kahden vuoden päästä luku on 42. Intervallipaikat sen sijaan vähenevät nykyisestä 16:sta 4:ään ja kuntoutuspaikat loppuvat vanhainkodin puolelta kokonaan.

Kuntoutus siirtyy sairaalaan

Kuntoutus ja suurelta osin myös intervallihoito siirtyvät sairaalaan, jonne perustetaan 15 kuntoutuspaikkaa. Tätä varten sairaalaan rakennetaan oma kuntosali.

– Intervallihoitoa pyritään muuttamaan entistä kuntouttavammaksi ja toimintakykyä ylläpitäväksi, Kangasmaa sanoo.

Sairaalassa on alkamassa suuri remontti heti syyskuun alussa, kun osasto 1 peruskorjataan. Remontin pitäisi olla valmis vuoden kuluttua, joten uusi kuntoutusyksikkö saadaan käyttöön ensi vuoden syyskuun alussa.

Asumispalvelut eli vanhustentalopaikat lisääntyvät nykyisestä 84:stä 117:ään, kun 60-paikkainen Toffelakoti valmistuu kesällä 2015. Uuden palvelutalon valmistuttua kunta ja Janakkalan palvelutalosäätiö luopuvat nykyisestä Tohvelakodista.

Kuntoutusta myös kotona

Myös kotihoitoa uudistetaan. Päiväkuntoutusta muutetaan osittain sellaiseksi, että työntekijät menevät vanhuksen kotiin. Kotihoidossa oleva vanhus voi päästä sairaalaan kuntouttavalle intervallijaksolle, jonka aikana hänelle tehdään kuntoutussuunnitelma.

Kotihoidon työntekijöiden on tarkoitus ottaa ensi vuonna käyttöön älypuhelimet tai vastaava laitteet, joille he voivat tehdä kirjaukset heti kotikäynneillään.

Ministeriön tavoite

Nämä seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavat muutokset johtuvat osittain Janakkalan talouden tasapainottamisohjelmasta, jonka valtuusto hyväksyi kesäkuussa. Toisaalta Janakkalan vanhustenhuoltoa on jo pitkään pyritty muuttamaan vähemmän laitosmaiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton laatusuositusten mukaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa saisi olla vain 2–3 prosenttia kuntalaisista. Janakkalassa tämä prosenttiosuus on nykyään 9. Jos kaikki nyt suunnitellut muutokset toteutuvat aikataulussa, Janakkala pääsee valtakunnalliseen tavoitteeseen kesällä 2015. (HäSa)

Päivän lehti

29.11.2020

Fingerpori

comic