Kanta-Häme

Sairastuminen ei pudota potilasta hoitojonon hännille

Erikoissairaanhoidon hoitojonossa olevan potilaan ei vuodenvaihteen jälkeen tarvitse enää pelätä putoavansa jonon hännille, jos ajan joutuu perustellusta syystä perumaan. Jatkossa uusi aika katsotaan potilaalle saman tien ja hoitotakuuoikeus säilyy ennallaan.

Tähän asti ajan perumisesta ei ole ollut näin tarkkaa ohjeistusta, ja käytännöt ovat saattaneet sairaanhoitopiireittäin vaihdella.

– Potilaan asema paranee sikäli, että hän ei joudu odottamaan jonossa taas puolta vuotta, jos leikkausta ennen on sattunut sairastumaan kuumeeseen, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen.

Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi sairastuminen tai läheisen kuolema.

Potilaalla on ollut jo tähänkin asti oikeus neuvotella ajan siirtämisestä, esimerkiksi matkan tai juhlapäivän takia. Tällöin ajan siirtämisestä on sovittu yhdessä, mutta ajan saaminen on saattanut venähtää pidemmälle kuin mitä hoitotakuu määräisi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sairaanhoitopiireille antama ohjeistus tulee voimaan vuoden alusta. Tavoitteena on jouheva systeemi, jossa asioista voidaan sopia yhdessä potilasta kuullen.

Muutos liittyy toukokuussa 2011 uusittuun terveydenhuoltolakiin. Asiaa ovat valmistelleet yhdessä THL, Valvira, sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirastot.

Suurin osa muistaa perua aikansa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on toimittu jo pitkään tarkennetun ohjeistuksen mukaisesti. Perustellusta syystä leikkausaikansa peruneille on jo nyt katsottu mahdollisimman pian seuraava aika. Johtajaylilääkäri Markku Järvisen mukaan potilaan toiveet pyritään muutoinkin ottamaan mahdollisimman tarkkaan huomioon.

– Hoitotakuulainsäädännön suhteen on noudatettu sellaista käytäntöä, että ei-välttämättömän syyn, esimerkiksi lomamatkan perusteella, aikaa on voinut siirtää kerran. Jos toisen kerran kieltäytyy tarjotusta ajasta tai ei pysty sitä ottamaan vastaan, silloin potilas ei kuulu enää hoitotakuun piiriin. Toki hänelle se uusi aika järjestetään, mutta hoitotakuu ei enää päde.

Aikojen siirtely on Järvisen mukaan tavanomainen ongelma. Aikoja joudutaan siirtämään sekä potilaista että sairaalasta johtuvista syistä.

Viime hetken peruutukset ovat sairaalan kannalta ongelmallisia, sillä lyhyellä varoitusajalla tilalle on vaikea saada toista potilasta.

– Meillä on hoidon saatavuuden kanssa muutenkin ongelmia ja ajat on hyvin pitkälle täynnä – niin pitkälle kuin niitä ylipäätään pystytään antamaan. Usein voi käydä niin, ettei uutta korvaavaa aikaa pystytä antamaan.

Harvinaisempana Järvinen pitää sitä, että potilas jättää hänelle ilmoitetun ajan ilmoittamatta käyttämättä. Perumattomat ajat ovat ongelma lähinnä psykiatrian puolella. Jos potilas jättää hänelle annetun ajan käyttämättä, muistaa sairaanhoitopiiri häntä käyntimaksulla. Psykiatrian potilaille laskuja ei lähetetä. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020