Kanta-Häme

Sairion arvoalue halutaan säilyttää

Sairion pientaloalue on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueen säilymistä halutaan edistää asemakaavamuutoksella. Kaupunkirakennelautakunta päätti kaavamuutoksen aloittamisesta tiistaina.

Kaavalla aiotaan määrätä siitä, miten uudis- ja korjausrakentaminen sopeutetaan alueen ominaispiirteisiin ja taajamakuvallisiin arvoihin.

Alue on rakentunut vuoden 1935 tehdyn kaavan mukaisesti. Ja koska rakentaminen tapahtui lyhyessä ajassa sotien jälkeen, rakennuskannasta muodostui yhtenäinen.

Nykyinen kaava on 1970-luvun alkupuoliskolta ja on pääosin vanhentunut.

Jotta aluetta ei päästäisi turmelemaan ennen uuden kaavan voimaantuloa, sille on asetettu väliaikainen rakennuskielto. Kaupunkirakennelautakunta päätti kiellosta kesäkuussa. Päätöksestä on tehty yksi valitus.

Samassa kokouksessa lautakunta asetti rakennuskiellon myös Asemantaustan alueelle. Siitä päätöksestä ei ole valitettu.

Sairion pientaloalueen asemakaavan muutosehdotuksen on määrä valmistua vuoden 2020 aikana. HÄSA

Päivän lehti

14.7.2020