Kanta-Häme

Sairion rakennuskielto yllätti melkein kaikki

Kauran Sairio-päätös tuli talonostajille ja rakennusvalvonnallekin uutisena.
sairio, kartta, hämeenlinna,rakennuskieltoalue

Sairion ilmettä pyritään säilyttämään asemakaavanmuutoksella. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaina.

Tilanne on kuitenkin lievästi hämmentävä. Kaupunkirakennelautakunta (kaura) on jo asettanut alueen rakennuskieltoon. Tästä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Se on tehnyt asiassa välipäätöksen, ettei rakennuskieltoa saa panna täytäntöön.

Kaura on valittajien mukaan tehnyt menettelytapavirheen päättäessään rakennuskiellosta ennen kuin asemakaavan muutoksesta. Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri myöntää tämän.

– Ensin pitää päättää kaavoituksesta ja vasta sitten rakennuskiellosta.

 

Valituksen tehneet yksityishenkilöt joutuivat hankalaan välikäteen ostettuaan huhtikuussa purkukuntoisen talon Sairion alueen laidalta.

Ennen sitä he olivat useasti yhteydessä Hämeenlinnan rakennusvalvontaan ja kaavoitukseen varmistaakseen, että purkutalon tilalle voi rakennuttaa uuden. Mitään estettä sille ei pitänyt olla.

 

Kesäkuun alkupuolella he lukivat Hämeen Sanomista (8.6.), että alueelle tulee rakennuskielto. Ottaessaan yhteyttä rakennusvalvontaan valittajat kuulivat, että kielto tuli yllätyksenä myös sille.

– Eihän tuota voi todellakaan hyväksi tiedottamiseksi kutsua, toteaa Tarja Majurikin. Sairion kaavoitus nousi ajankohtaiseksi ohi jokavuotisen kaavoituskatsauksen, jolla kaupunkilaisille tiedotetaan, mitä kaavoituksessa on tekeillä.

Majuri kuitenkin sanoo, että hankalaan tilanteeseen joutuneiden valittajien kanssa on asiaa viety eteen päin.

– Nythän siellä ei ole rakennuskieltoa, koska sitä ei pantu täytäntöön. Uuden kaavankaan tarkoituksena ei ole, ettei alueelle saa rakentaa mitään. Ideana on vain taata, että alueen yhtenäinen ilme säilyy.

 

Sairio nousi esille nyt, koska aiheesta tehtiin kaupunkilaisaloite, joka koskee sekä Asemantaustaa että Sairiota.

– Tästä on puhuttu vuosia ja ajateltiin, että nyt on korkea aika tarttua toimeen.

Aloite Sairion ja Asemantaustan asemakaavojen muutoksesta tuli yksityishenkilöiltä, jotka huolestuivat siitä, että varsinkin Asemantaustasta on purettu uuden tieltä paljon vanhaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa.

Museovirasto on inventoinut Sairion pientaloalueen valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Asemantausta taas on osoitettu maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

 

Hämeenlinnan kaavoituksessa on pohdittu, miten Sairion kohdalla nyt edetään.

– Nyt, kun päätös kaavoituksen käynnistämisestä on tehty, voi rakennuskiellosta valmistella uuden päätöksen. Tuolloin ainakin tuo mahdollinen menettelytapavirhe vältettäisiin, asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä kertoo.

Mielenkiintoista on, että samaan aikaan Sairion kanssa päätettiin myös Asemantaustan rakennuskiellosta. Siitä kukaan ei ole valittanut ja päätös on jo saanut lainvoiman. Kaavoituksesta ei kuitenkaan ole päätetty.

Hallinto-oikeuden varsinainen päätös Sairion kiellosta tulee myöhemmin. Käsittelyaika venyy usein lähemmäs vuoden pituiseksi. HÄSA

Sairio

Sairio on rakentunut hyvin nopeasti 1940- ja 1950-luvuilla Aulangontien pohjoispuolelle.

Sotien jälkeen sinne nousi ns. rintamiestaloja eli harjakattoisia, puolitoistakerroksisia puutaloja.

Alueen ilme on edelleen yhtenäinen.

55hehtaaria on kaavamuutosalueen laajuus

Valtuutettu Pekka Arvio (kok.) on laskenut siellä olevan lähes 380 kiinteistöä osin suurillakin tonteilla.

Matkaa torille on noin 2,5 km.

Alueen nykyiset asemakaavat ovat vuosilta 1972 ja 1975.

Parin vuoden työ

Tarkoituksena on laatia asemakaava, joka säilyttäisi alueen ilmeen, mutta voisi sallia lisärakentamistakin.

Muutosehdotuksen pitäisi valmistua vuonna 2020.