Kanta-Häme Hämeenlinna

Sairioon päätettiin taas rakennuskielto

Alueen yhtenäinen ilme halutaan säilyttää kaavanmuutoksella.
Sairion omakotialue on säilynyt hyvin yhtenäisenä ja sellaisena se halutaan pitää.

Ehkä kolmas kerta toden sanoo, kun Sairioon yritetään määrätä rakennuskieltoa.

Sairion pientaloalue on osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Alueen säilymistä halutaan edistää asemakaavamuutoksella.

Kaupunkirakennelautakunta päätti tiistaina asettaa alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

Ensimmäisen kerran rakennuskiellosta päätettiin jo kesäkuussa, mutta asiasta valitettiin. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen, koska aluetta koskeva asemakaavanmuutos ei ollut vireillä päätöstä tehtäessä.

Uudelleen rakennuskielto oli esillä marraskuussa, mutta tuolloin se jätettiin pöydälle, koska asemakaavavalmistelun aloittamisesta ei ollut kuulutettu asianmukaisesti.

Nyt kaupunkirakennelautakunta päätti jälleen rakennuskiellosta.

 

Kaavanmuutoksella aiotaan määrätä siitä, miten uudis- ja korjausrakentaminen sopeutetaan Sairion ominaispiirteisiin ja taajamakuvallisiin arvoihin.

Alue on rakentunut vuoden 1935 tehdyn kaavan mukaisesti. Koska rakentaminen tapahtui lyhyessä ajassa sotien jälkeen, rakennuskannasta muodostui yhtenäinen.

Nykyinen kaava on 1970-luvun alkupuoliskolta ja on pääosin vanhentunut.

Rakennuskielto ei koske muutoksia, jotka eivät vaikuta rakennusten julkisivuihin. Se ei myöskään koske talousrakennuksia. HÄSA