Kanta-Häme

Sakon kiväärirata jäi ilman lupaa

Kaksi hevostilaa, perhekoti, lomakylä ja yli sata kirkonkylän kotia joutuvat odottelemaan vielä vuosia lopullista päätöstä Sakon kivääriradan sijoittumisesta.

Hausjärven ympäristölautakunta ei myöntänyt Sakolle ympäristölupaa kiväärirataa varten, mutta Sako valittaa päätöksestä.

– Valitamme hallinto-oikeuteen lautakunnan päätöksestä. Meillä ei ole radalle vaihtoehtoista sijoituspaikkaa, vaan olemme suunnitelleet sitä Hausjärven kirkonkylään, jossa jo toimii patruunalataamomme, kertoo Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen.

Sakon hakemus on herättänyt asukkaissa jyrkkää vastustusta ja kaikkiaan 35 muistutusta. Niissä painotetaan laukausten melua ja rataa, joka estää metsätien käytön, metsänhoidon, ulkoilun, marjastuksen ja sienestyksen Majolammin suomaastossa.

Lupaa haettiin kiväärien koeammunnoille enintään 50 kaliiperin luodeille. Arkisin aamukuuden ja iltakymmenen välillä radalla oli tarkoitus ampua enintään tuhat laukausta päivässä, 20 000 kuukaudessa ja 250 000 vuodessa. Viikonlopuiksi käyttöaikaa haettiin aamukahdeksan ja iltakahdeksan välille.

Rata olisi ratsastusmaneesiltamme noin 300 metrin päässä ja ratsujemme metsäpolulta vain 30–60 metrin etäisyydellä. Laukaukset olisivat liikaa meluherkille hevosille, sanoo Päivi Kokko.

Päivi ja Kari Kokolla on suunnitellun kivääriradan viereisellä tilalla perhekoti, jonka yhteydessä toimii myös hevosten täysihoitopalveluja tarjoava yksityistalli. Kumpikin elinkeino on vaarassa naapuriin suunnitellut kivääriradan vuoksi.

– Jos rata tulee, menetämme elinkeinomme ja kaikki investoinnit maneesiin ja rakennuksiin. Myyntikin olisi mahdotonta, toteaa Kari Kokko.

Sakon kivääriradan turvatoimenpiteet aitaisivat Majolammin ympäristöstä osan ratsastukselle tärkeää metsätietä pois kulkijoilta. Metsänomistajat pääsisivät tien sulkevien porttien läpi pyytämällä erikseen porttien avaajaa.

Kokot ihmettelevät erityisesti, että Sakon lupaa on haettu vanhentuneen karttapohjan perusteella. Siitä puuttuu Kokkojen kivääriradan tuntumaan jo vuosia sitten rakentama metsätie.

Ympäristölautakunta on ottanut huomioon sekä yritysten että asukkaiden muistutukset.

Lupahakemuksen melumallinnuksessa melu ylitti osittain sallitut raja-arvot. Lisäksi lautakunta katsoi, että impulssimainen laukausten melu on normaalia tasaista melua haitallisempaa. Melu aiheuttaa terveyshaitan ympäristölle.

Vaikka Sako suunnitteli luotiloukkua keräämään ammutut luodit, maaperä voi siitä huolimatta pilaantua.

Rata voi myös aiheuttaa vaaratilanteita voimajohdoille, jotka ovat luodinkantaman päässä suunnitellusta radasta. Fingrid on lausunnoissaan todennut, ettei luodin ulottuma missään tapauksessa saa ylettyä voimajohtoon.

Lautakunnan päätökseen vaikuttivat myös kulttuuriympäristö ja arvokas suoluonto harjuineen ja kallioineen. HÄSA

Mainos