Kanta-Häme

Sammon alueen hulevedet huolettavat Hattulaa

Hulevesien eli sade- ja sulamisvesien hallinta Hämeenlinnan Sammon-Alajärven alueella huolettaa Hattulaa. Hattulan tekninen lautakunta päätti tiistaina antaa uudesta osayleiskaavaluonnoksesta tämänsisältöisen lausunnon Hämeenlinnan kaupungille.

Hattula katsoo, että jo rakennettujen alueiden hulevesiratkaisut ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Suunniteltu kaava kaksinkertaistaisi asuinalueiden pinta-alan nykyiseen verrattuna.

Lehijärvi kuormittuu

Hulevedet kuormittavat Lehijärveä. Hattula vaatiikin, että kaavassa tulee osoittaa sijoituspaikat alueellisille hulevesien hallintajärjestelmille. Lisäksi kaavassa tulisi antaa määräykset kortteli- tai tonttikohtaisesta hulevesien hallinnasta.

Lisäksi asemakaavoitettaville alueille tulee laatia kattavat hulevesisuunnitelmat.

Kunta katsoo myös, että osayleiskaavan toteutuminen voi vaikeuttaa Hattulan kunnan maankäytön suunnittelua Armijärven ja Lehijärven alueella, mikäli hulevesiongelmaan ei löydy kestävää ratkaisua.

Myös liikenteen lisääntyminen huolettaa Hattulan teknistä lautakuntaa. Kaavaluonnoksessa Tertin ja Tiirinkosken liikenne ohjautuu Hämeen Härkätieltä Tiiriön eritasoliittymään tai kaupungin katuverkkoon.

Hattula katsoo, että Härkätien ja 130-tien välityskykyä tulee tutkia, sillä Härkätie on tärkeä väylä Etelä-Hattulan asukkaille.

7 600 uutta asukasta

Sampo-Alajärven osayleiskaava koskee noin 22 neliökilometrin aluetta läntisessä kantakaupungissa. Alue rajautuu luoteessa Hattulan rajaan, pohjoisessa 130-tiehen, idässä Marssitiehen ja Aleksis Kiven katuun, etelässä 10-tiehen ja lounaassa Alajärven läheisyyteen.

Osayleiskaavalla tavoitellaan noin 7 600:aa uutta asukasta. Asumiselle on varattu yhteensä noin tuhat hehtaaria, joista uutta aluetta on vähän vajaat puolet. (HäSa)

Menot