Kanta-Häme

Sankarihaudat kunnostetaan juhlavuotta varten

Hämeenlinna. Hämeenlinnan seurakuntayhtymä varaa ensi vuoden talousarvioon 20 000 euron määrärahan sankarihauta-alueiden kunnostamiseen. Sankarihaudat siistitään Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017 mennessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli yhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion valtuustokauden viimeisessä kokouksessa.

Perustamisestaan saakka tappiollisen seurakuntayhtymän toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tehonneet, sillä vuoden 2015 talousarvio päätyi plus-merkkiseksi noin 8 000 euron ylijäämään. Myös kuluvan vuoden ennuste lupaa ylijäämäistä tilinpäätöstä.

Vuosien 2009–2014 aikana alijäämää on kertynyt 2,9 miljoonaa euroa. Valtuusto oli edellyttänyt, että talouden tasapaino on löydettävä valtuustokauden loppuun mennessä.

Tulevan vuoden verotulokertymäksi arvioidaan hieman yli 12 miljoonaa euroa, josta investointeihin kyetään käyttämään 874 000 euroa. Esimerkiksi Vanajan hautausmaan laajennusta ryhdytään valmistelemaan kaavoituksen valmistuttua.

Tulevien vuosien merkittävin haaste ovat seurakuntien rakennukset ja niiden ikääntyminen. Etenkin suuret 1970-luvulla rakennetut kiinteistöt ovat peruskorjausiässä. (HäSa)

Kaupungit laajenevat väestönkasvua nopeammin

Helsinki. Suomessa kaupunkien rakennettu alue laajenee suuremmalla vauhdilla kuin väestö. Rakennettu alue on kasvanut jopa niillä seuduilla, joissa väestö on vähentynyt.

Asia käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen selvityksestä vuosilta 2000–2012.

Uusia asuinalueita on kaupunkiseuduilla raivattu lähinnä alueiden ulkoreunalle. Poikkeuksena ovat Helsingin ja Tampereen kaupunkiseudut, joissa uusia rakennuksia on pystytetty pääosin olemassa olevien alueiden yhteyteen. Esimerkiksi Turussa rakennetun alueen osuus on kasvanut nopeammin kuin Tampereella, vaikka Tampereen väestönkasvu on ollut selvästi suurempaa.

Kaupunkiseudut laajenevat pääosin niitä ympäröiville metsäalueille. Yleensä Euroopassa rakennetaan pääosin maatalousmaille. (STT)

Ouluun tulee uusi naisten- ja lastensairaala

Oulu. Ouluun valmistellaan uutta naisten- ja lastensairaalaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt sairaalaan liittyvän hankesuunnitelman.

Uusi sairaala yhdistää toisiinsa nyt erillään olevia pieniä yksiköitä. Se rakennetaan todennäköisesti Oulun yliopistollisen sairaalan tontille Kontinkankaan kaupunginosaan.

Rakennustyöt käynnistynevät vuoden 2016 aikana. Sairaalan kustannusarvio on noin 70 miljoonaa euroa. (STT)