Kanta-Häme

SCC:n maatyöt suorahankintana

Kaupungin lakimiehet tulkitsevat hankintalakia niin, että suorahankinta on mahdollista Sunny Car Centerin (SCC) jättiautotalon maanrakennustyössä.

Tulkinnan mukaan silloin, kun yksityinen ja julkinen työ muodostuvat jakamattomaksi kokonaisuudeksi, on mahdollista käyttää myös suorahankintaa.

Näin voidaan toimia, koska kaupungin osuus maanrakennuksesta on enintään 30 prosenttia ja koko hankkeesta vajaan parin prosentin luokkaa.

Kokonaisuus

Hämeenlinnan kaupunki ja SCC ovat sopineet, että kaupunki vastaa yhtiön tontilla Rautamonojan siirrosta ja alueelle tulevan hulevesialtaan kustannuksista sekä altaan liittämisestä läheiseen hulevesiuomaan.

Kaupungin kontolle tulevat myös Rautamonojantien ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien rakennuskustannukset.

Muu osa maanrakennusurakasta jää Sunny Car Centerin vastuulle. Urakan hinnaksi arvioidaan 8-16 miljoonaa euroa. Siitä kaupungin osuus on noin 3 miljoonaa.

Sunny Car Centerin kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa euroa.

Ennakkotapauksia

Tontilla ei tosin tapahdu mitään ennen kuin SCC on maksanut koko kauppahinnan, 8,4 miljoonaa euroa, kaupungille. Tässä määräaika on 4. heinäkuuta.

Kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa on aikaisemmissa keskusteluissa epäilty, että kaupungin osuus maarakennusurakasta pitäisi kilpailuttaa normaalin hankintamenettelyn mukaisesti.

Lakimiehet ovat kuitenkin kaivaneet esiin useita korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja, joiden mukaan suorahankinta on mahdollinen tällaisessa yhteishankkeessa, jos julkisen rahoituksen osuus on merkittävästi yksityistä pienempi.

Kaupunginhallitus päättikin, että hankinta voidaan sopia suoraan SCC:n osoittaman urakoitsijan kanssa. (HäSa)