Kanta-Häme

Se voisi olla sinun lapsesi

Opiskelijat vahvistivat sen, mitä Ankkuri-tiimin työntekijät ovat käytännön työssään jo pitkään ounastelleetkin: Ankkurin asiakkaiksi voi päätyä kuka tahansa nuori, perhetaustaan katsomatta.

– Asiakkuus ei kerro perheen sisäisistä ongelmista, siksi asiakkuuden ei pidä pelätä myöskään leimaavan. Tärkeää on muistaa sekin, että Ankkuri käsittelee myös koulukiusaamistapauksia ja asiakkaissa on siksi uhrejakin, tiivistävät aiheesta opinnäytetyönsä tehneet Hamkin sosiaalialan opiskelijat Jutta Toikka ja Anna-Kaisa Venetmäki.

Kaksikko kartoitti moniammatillisen työryhmän avun piiriin ajautuneiden nuorten perhetaustoja Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Kyselytutkimus tehtiin kesällä 2012 ja siihen osallistui yhteensä 58 perhettä, puolet Riihimäeltä ja puolet Hämeenlinnasta.

Alakoululaisia ei saa unohtaa

Ankkurin piiriin ajautuneiden perhetaustoissa oli niin suuria eroja, että oikeastaan omistusasunnossa asuminen ja vanhempien työssäkäynti yhdistivät perheitä eniten. Valtaosa vastanneista luokitteli perheen ydinperheeksi. Tulotasossa oli suurta vaihtelua, ja viidesosa vastanneista kertoi, että perhe oli ollut aikaisemminkin Ankkuritiimin kanssa tekemisissä.

Ylivoimaisesti suurin osa kyselytutkimukseen vastanneiden perheiden nuorista oli tullut Ankkurin asiakkaaksi alaikäisen alkoholinkäytön takia. Hämeenlinnassa muita syitä olivat mm. nuorten bileet, näpistely ja koulukiusaaminen. Vanhemmat kokivat Ankkurin hyvänä tapana tukea vanhemmuutta.

Opiskelijat nostivat työssään esille yhteisöllisyyden ja matalan kynnyksen paikkojen merkityksen ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Vanhemmuuden tukemiseen kaivattiin lisää paukkuja, samoin toivottiin, että ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin aloitella jopa jo alakoulujen puolella. Siirtymä alakoulusta yläkoulun puolelle koettiin kohdaksi, jossa Ankkurin tukea voitaisiin tarvita nykyistä enemmän.

– Kaupunkien säästötoimet eivät missään nimessä saisi kohdistua nuorten tukitoimiin tai ennaltaehkäisevään työhön. Aikuisiän ongelmat eivät synny tyhjästä, vaan merkit ovat nähtävissä aikaisessa vaiheessa. Siksi myös pieniin asioihin, kuten näpistelyyn puuttuminen on perusteltua, kaksikko katsoo.

Ankkuri laajenee koko maahan

Hämeenlinnassa kehitetty Ankkuri-toiminta on sittemmin laajentunut Riihimäen ja Forssan seutujen lisäksi myös Lahteen, Helsinkiin ja Kokkolaan.

Perjantaina opinnäytetyön esittelytilaisuudessa vieraillut apulaispoliisipäällikkö Mika Heikkonen kertoi, että myös Satakunnan seutu on aloittamassa toimintaa. Heikkonen oli opiskelijoiden kanssa samaa mieltä varhaisen puuttumisen merkityksestä.

– Kun nuorella virsu lipsahtaa ensimmäisen kerran, pitäisi asioihin ensimmäisen kerran puuttua. Myöhemmin se on aina vaikeampaa.

Tavoitteena on, että Ankkuri laajenisi ennen pitkää valtakunnalliseksi toiminnaksi. Tätä tavoitetta tukee se, että Ankkuri on viime kesänä kirjattu Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmaan. (HäSa)